Vogelgriep

Vogelgriepuitbraken komen helaas met enige regelmaat voor. Wilde vogels vormen het reservoir van vogelgriepvirussen. Verspreiding van het virus vindt plaats via mest, water, lucht en pluimvee. Als er vogelgriep uitbreekt neemt het ministerie van Economische Zaken maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Beleidsdraaiboek vogelgriep

In het beleidsdraaiboek aviaire influenza staan maatregelen beschreven met als uitgangspunt de bestrijdingsrichtlijn van de Europese Unie (2005/94/EEG) en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De maatregelen in het draaiboek gaan op diverse punten verder dan de minimale maatregelen die de EU-wetgeving voorschrijft. Ten tijde van een uitbraak is het beleidsdraaiboek een richtlijn om maatregelen in te stellen. Bij elke uitbraak worden de maatregelen afgestemd om verdere verspreiding te voorkomen. 

Als uit onderzoek blijkt dat er vogelgriep heerst op een bedrijf, start het ministerie van Economische Zaken met de bestrijding. De dieren op het bedrijf worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zij stellen een onderzoek naar de herkomst en mogelijke verspreidingsroute van het virus. In een zone rondom het bedrijf geldt een vervoersverbod tegen verspreiding van het virus. 

Andere schakels in de eierketen dan het pluimveebedrijf kunnen hierdoor te maken krijgen met de ingestelde maatregelen. Bijvoorbeeld het niet toestaan van eieren ophalen van bedrijven die in de zone liggen of extra hygiënemaatregelen. Landen buiten Europa kunnen bovendien beperkingen opleggen aan Nederland of een gebied waar een vogelgriepuitbraak is vastgesteld. Het exporteren van eieren is dan voor een bepaalde periode niet mogelijk. 

CONCEPT hygiëneprotocol eieren, trays, pallets en rolcontainers

In het CONCEPT hygiëneprotocol staat voor chauffeurs van pakstationhouders en eiproductfabrikanten uitgebreid maatregelen beschreven hoe eieren, trays, pallets en containers verantwoord opgehaald en of afgeleverd mogen worden ten tijde van vogelgriep. Bij een nieuwe uitbraak wordt het CONCEPT hygiëneprotocol door de NVWA herzien en afgesteld op de ingestelde maatregelen door het ministerie van Economische Zaken. Na goedkeuring van de NVWA wordt het goedkeurde protocol naar de leden gestuurd. 

Hygiënemaatregelen voor chauffeurs

Chauffeurs van pakstationhouders en eiproductfabrikanten reinigen en ontsmetten zowel bij het betreden als bij het verlaten van het pluimvee-erf de volgende onderdelen:

 • de banden en de wielkasten van de vrachtauto
 • de wielen van de palletwagen of rolcontainers
 • de treeplank
 • de laadklep
 • kabels of andere onderdelen die in contact komen met potentieel besmet materiaal of grond
 • einde werkdag de cabineruimte (cabinemat, pedalen, stuurwiel e.d.)
Bij geen automatische reinigingsinstallatie op de vrachtwagen, dan moeten de onderdelen d.m.v. bijvoorbeeld een hogedrukspuit worden gereinigd en ontsmet.
 
Chauffeurs begeven zich uitsluitend in het eieropslaglokaal en dragen bij het verlaten van de wagen en tijdens het bedrijfsbezoek:
 • schone en goed reinigbare schoeisel 
 • schone plastic overschoenen
 • wegwerpkleding

​Aan de brancheverenigingen NVP en LTO-NOP is gevraagd of zij hun leden willen verzoeken om het erf rondom het eierlokaal, als ook de vloer van het eierlokaal, na afloop van het aan/afvoeren van eieren en transportmiddelen te reinigen en te ontsmetten. 

Er is voor deze situatie nog geen officieel goedgekeurd en ingesteld hygiëneprotocol. 

Lees meer over export(beperkingen)

Meer informatie over (recente) vogelgriepuitbraken

 

terug

Algemeen

 1. Draaiboek Aviaire Influenza, versie 2.0
 2. Europese Richtlijn bestrijding vogelgriep

 Hygiëne- en transportmaatregelen

 1. CONCEPT hygiëneprotocol transport van eieren, trays, pallets en rolcontainers
 2. Lijst van toegestane ontsmettingsmiddelen
 3. Lijst van erkende wasplaatsen

Links

 1. Rijksoverheid dierziekten
 2. Gezondheidsdienst voor Dieren
 3. Centraal Veterinair Instituut
 
 

Inloggen op de ledenportal