Boerderij: Pluimveeonderzoek GD stopgezet

03-09-2015

PLUIMVEEHOUDERIJ
Deventer - Het veterinair praktijkonderzoek dat de Gezondheidsdienst voor Dieren voor de pluimveesector uitvoert, is deze zomer stopgezet. Dit omdat de financiering voor 2015 niet rond komt.

Met het wegvallen van het productschap wil de pluimveesector de financiering van onderzoeken regelen via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). De aanvraag hiertoe is echter nog niet officieel ingediend, omdat het ministerie van Economische Zaken en de sector (vertegenwoordigd via Avined) nog altijd overleggen over hoe de AVV moet worden vormgegeven. "Na afronding van de voorfase duurt het nog zo'n vier maanden om de formele erkenning te krijgen", verklaart Alex Spieker, beleidsmedewerker diergezondheid bij Avined. "2015 moet daardoor worden gezien als een verloren jaar." Volgens hem wordt vanuit EZ actief gewerkt om de AVV-aanvraag in orde te krijgen, waardoor er bij goedkeuring begin 2016 alsnog een AVV zou kunnen liggen.

Jaarlijks €1 miljoen kosten

Vanuit de GD is dit jaar voor eigen rekening al €200.000 besteed aan veterinair onderzoek voor de pluimveesector, volgens de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Het gaat om onderzoek naar onder andere coccidiose, E. coli, Ms, darmgezondheid en Histomonas. In afstemming met de sector was de verwachting dat de AVV met terugwerkende kracht zou kunnen worden opgestart. In de loop van het jaar bleek dit niet te kunnen. De jaarlijkse kosten van het veterinair onderzoek dat door de GD wordt uitgevoerd lagen de afgelopen jaren rond €1 miljoen.

De GD voert voor de pluimveesector ook secties, een monitoringsprogramma (VMP) en het georganiseerde diergezondheidsprogramma uit. Deze lopen wel gewoon door. Onder dat laatste programma valt onder andere de periodieke monstername voor controle op Aviaire Influenza, Newcastle Disease, Mycoplasma en salmonella.
door KIRSTEN GRAUMANS 3 sep 2015

 
 

Inloggen op de ledenportal