Pluimveeweb: ‘Te weinig nagedacht over arbeidsongeschiktheid’

08-02-2016

Slechts 5 van de ongeveer 30 jonge boeren, die vorige week op een avond van het Agrarisch Jongeren Kontakt bij de Rabobank in het Achterhoekse Groenlo te gast waren, is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

„Dat kost me 2.300 euro per jaar”, zei een jonge boer. „Een AOV is duur”, beaamt René Buiting, manager verzekeren bedrijven van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. „Voor jullie jonge boeren valt het nu nog mee, maar als je ouder wordt kost het al gauw 5.000 tot 6.500 euro per jaar. Al is de premie wel aftrekbaar van de belasting.”

Volgens Buiting is een AOV niet altijd de oplossing. Oudere boeren zonder opvolger, die nog maar relatief kort willen boeren, kunnen er in sommige gevallen voor kiezen om geen AOV te nemen omdat ze toch al van plan zijn het bedrijf te verkopen. „Belangrijk is dat je er op tijd en goed over nadenkt.”

Goed nadenken

Boeren moeten volgens Buiting goed nadenken wat het voor hen (financieel) betekent als ze arbeidsongeschikt raken. Ligt het bedrijf dan stil? Moet er vervangende arbeid worden ingehuurd? Hoe lang kan vervangende arbeid gefinancierd worden?

Moet het bedrijf verkocht worden als de sleutelfiguur binnen het bedrijf blijvend arbeidsongeschikt raakt? Wil de ondernemer wel verkopen? Op die vragen moeten boeren volgens hem antwoord kunnen geven. „We komen nu namelijk gevallen tegen waar niet genoeg nagedacht is over arbeidsongeschiktheid.”

Ramp

Voor veel varkenshouders zou het een (financiële) ramp zijn als ze op dit moment arbeidsongeschikt zouden raken. „Veel boeren zeggen; ‘dan verkoop ik toch mijn bedrijf en ben ik uit de schulden’. Maar met de huidige malaise in de varkenshouderij is het maar de vraag of verkoop van het bedrijf genoeg geld oplevert om met het gezin van te leven als de ondernemer arbeidsongeschikt raakt. Na het afbetalen van de schulden en afrekening met de fiscus blijft er vaak weinig over. Het kan zelfs goed zijn dat er nog een fikse restschuld overblijft.”

Een jonge boer merkte daarop op dat een bank dit direct kenbaar moet maken bij het afsluiten van een lening voor bijvoorbeeld een nieuwe stal. „Tegenwoordig wijzen we boeren hier op. Het komt weinig voor dat we dit eisen. Het is veel beter dat een ondernemer zelf bewust de keuze maakt”,
zegt Buiting.

„Wees er daarbij wel van bewust dat je als ondernemer niks krijgt van de overheid als je arbeidsongeschikt raakt.” Een werknemer krijgt dat wel. Die krijgt de eerste twee jaar loon van zijn werkgever en ontvangt daarna eventueel een vervolguitkering uit de Wet WIA.

Voorkomen

Door maatregelen te nemen kunnen melkveehouders het risico van arbeidsongeschiktheid proberen te beperken. Melkveehouders die bijvoorbeeld met een melkrobot werken en mechanisch zand van de kuil halen, hebben minder kans op rugklachten.

„Melkveehouders die dat doen vallen dan al gauw in klasse 3 in plaats van klasse 4 en hoeven daardoor minder premie te betalen voor een AOV verzekering”, vertelt Buiting.

Klachten aan het bewegingsapparaat zijn met 73 procent veruit de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid in de agrarische sector. Al nemen psychische klachten (nu 6 procent) toe. „Dit wijten we aan de opstapeling van regelgeving in de agrarische sector”, zegt Buiting.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal