Boerderij: Zeven salmonellabesmettingen in eerste kwartaal

22-07-2016
In het eerste kwartaal van dit jaar is bij zeven koppels pluimvee salmonella vastgesteld. Zes keer Salmonella enteritidis en één keer Salmonella typhimurium.

Dertien koppels waren salmonellaverdacht. Vier besmettingen waren bij reproductiedieren, drie bij leghennen, alle zonder uitloop. Er waren geen verdenkingen en besmettingen bij opfokleghennen en leghennen in andere huisvestingssystemen. Dit blijkt uit de Monitoring Diergezondheid Pluimvee die de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) uitvoert in opdracht van het ministerie van EZ en de pluimveesector (Avined).

In heel 2015 waren 99 koppels salmonellaverdacht. Bij 73 koppels bleek die verdenking terecht. Op twee besmettingen na ging het om Salmonella enteritidis. De besmetting betrof zeventien reproductiekoppels, twee koppels opfokleghennen en 52 koppels leghennen; vijf koppels in koloniehuisvesting, 41 koppels zonder uitloop en zes met uitloop. Bij biologische leghennen was één verdenking. Dit bleek loos alarm.

Bemonstering van 37 legkoppels

Er werden 37 legkoppels bemonsterd, naar aanleiding van een salmonellaverdenking in een andere stal op het bedrijf. Hiervan waren er 24 negatief (niet besmet) en werden dertien stallen positief verklaard (dus besmet).

Salmonella-besmette reproductiekoppels (ouderdieren van vleeskuikens of leghennen) worden standaard geruimd. Opfokleg- en legbedrijven hebben bij een salmonellaverdenking de keuze om een verificatieonderzoek te laten uitvoeren of om de besmetting te accepteren.

De regelgeving van de salmonellamonitoring is na opheffing van het Productschap Pluimvee en Eieren in 2014, overgegaan naar het ministerie van EZ. Wegens die overgang beschikte de GD in 2015 niet over de volledige dataset van de salmonellamonitoring.

 
 

Inloggen op de ledenportal