Boerderij: NVWA: naleving ophokplicht hoog

10-11-2016

Pluimveehouders houden zich goed aan de ophok- en afschermplicht. Dit zei een woordvoerder van de NVWA een dag nadat het ministerie van EZ de maatregel heeft ingesteld voor commercieel gehouden pluimvee die woensdagavond 18.00 uur is ingegaan.

Volgens de woordvoerder is de naleving hoog en is het beeld bij de controle-autoriteit dat de pluimveebedrijven het goed voor elkaar hebben.

De NVWA heeft 5 vervoersteams, koppels van inspecteurs, die in pluimveedichte gebieden rondrijden en voor zo veel mogelijk vanaf de weg de naleving van de ophok- en afschermplicht controleren. Indien inspecteurs wel een bedrijf betreden, nemen ze extra hygiënemaatregelen. Naast de vervoersteams heeft de NVWA ongeveer 150 'gewone' inspecteurs die bij inspecties extra opletten op de ophokplicht wordt nageleefd.

'Extra hygiënemaatregelen nemen'
Naast het instellen van een ophok- en afschermplicht heeft staatssecretaris Van Dam pluimveebedrijven dringend opgeroepen om extra hygiënemaatregelen te nemen en het aantal bezoekers tot een minimum te beperken.

Vanwege de dreiging van vogelgriep hebben IKB Kip en IKB Ei donderdag besloten de hygiënemaatregelen voor de IKB-controleurs aan te scherpen, om de insleep van dierziekten te voorkomen. De IKB-controleurs volgen het eigen, verzwaarde hygiëneprotocol van de Certificerende Instelling en het hygiëneprotocol van het te bezoeken bedrijf.

Mochten er beperkings- of toezichtgebieden worden ingesteld (wat in het buitenland anders kan heten) dan worden in zo'n gebied geen controles uitgevoerd. In overige gebieden gaan de controles wel door, maar worden bedrijfsgebouwen worden niet betreden en wordt het betreden van het bedrijfsterrein beperkt.

 
 

Inloggen op de ledenportal