Pluimveeweb: Van Dam: opheffen ophokplicht voor één dag illegaal

13-02-2017

De Europese Commissie vindt het voor één dag opheffen van de ophokplicht voor pluimvee - met als doel het omzeilen van de twaalf weken termijn voor vrije uitloop eieren - illegaal.

Dat schrijft Martijn van Dam vrijdag 10 februari in een Kamerbrief. De staatssecretaris voegt hier aan toe dat hij die visie deelt. „Het intrekken en even later weer instellen van de ophokplicht is niet met veterinaire argumenten te onderbouwen en daarom geen optie”, schrijft Van Dam.

De staatssecretaris reageert hiermee op het nieuws dat enkele Duitse deelstaten, waaronder Baden-Württemberg, de afwaardering van vrije uitloop eieren wilden omzeilen door één dag de ophokplicht op te heffen. Van Dam heeft dit besproken met de Duitse landbouwminister Schmidt. Van Dam gaat er dan ook vanuit dat wanneer deze constructie gebruikt wordt, de Duitse deelstaten worden gewezen op de uitleg van De Europese Commissie

Risicogebieden

In sommige delen van Duitsland is de ophokplicht beperkt tot risicogebieden. Ook het Verenigd Koninkrijk overweegt een dergelijke strategie. Met name waterrijke gebieden met veel watervogels zijn risicogebieden wat betreft de insleep van vogelgriep. „Er zijn in Nederland gebieden met minder en meer water, maar het is in Nederland nagenoeg onmogelijk om watervogel-arme gebieden aan te wijzen”, schrijft Van Dam.

„De Gelderse Vallei en de Veluwe, zijn gelukkig relatief watervogel-arm. Maar dit is wel een zeer pluimveedicht gebied. De consequenties van een vogelgriepuitbraak zouden hier enorm zijn. Ik vind het daarom ook in dit gebied nog niet verantwoord de ophokplicht op te heffen. Het beperken van de ophokplicht tot risicogebieden vind ik in Nederland niet verantwoord”, stelt de staatssecretaris.

Verder blijkt uit testen dat het virus nog steeds circuleert onder wilde watervogels. Binnenkort wordt er opnieuw door de deskundigengroep dierziekten een risicobeoordeling gegeven van de situatie in Nederland. Op basis van dit oordeel zullen de vogelgriepregels worden geëvalueerd, waaronder de ophokplicht.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal