Pluimveeweb: 'Nederland moet com-pensatie voor uitloopei bij EU aanvragen'

13-02-2017

Nederland moet compensatie bij de Europese Unie voor gedupeerde vrije uitloop leghennenhouders niet laten liggen. Frankrijk heeft vorig jaar ook compensatie voor getroffen pluimveehouders aangevraagd en ontvangt ruim 40 miljoen euro van de EU.

Dat zegt Europarlementariër Bas Belder (ChristenUnie-SGP). Eurocommissaris Phil Hogan maakte vorige week bekend dat leghennenhouders met vrije uitloop hennen mogelijk in aanmerking komen voor compensatie. De Eurocommissaris weet nog niet hoe die compensatie eruit kan zien. Maar als er een compensatiemaatregel komt moeten lidstaten (landen) dit zelf aanvragen bij de Europese Commissie.

„Als compensatie de enige optie is die de Commissie geeft, mag Nederland geen geld in Brussel op de plank laten liggen”, vindt Belder. Hij vindt dus dat Van Dam proactief te werk moet gaan in Brussel om getroffen pluimveehouders te compenseren.

80 miljoen voor Franse sector

„De Franse pluimveevleessector ontving 80 miljoen euro marktsteun voor inkomstenverliezen vanwege vogelgriepmaatregelen in de periode november 2015 tot en met augustus 2016. Op aanvraag van Frankrijk  draagt de Europese Unie ruim 40 miljoen euro bij. De overige 40 miljoen euro betaalt de Franse regering”, licht Belder toe. Een voorwaarde voor marktsteun van de EU is dat het land zelf de helft betaalt.

De Europese Unie keurde de steun aan de Franse pluimveevleessector op 19 januari 2017 goed. „Mogelijk kan Nederland een dergelijke compensatieregeling treffen met de Europese Commissie voor inkomstenverlies per vrije uitloop ei”, zegt Belder.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal