Boerderij: Deelstaatminister Backhaus bekritiseert Duitse vogelgriepaanpak

15-02-2017

Landbouwminister Till Backhaus van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern maakt zich ernstig zorgen over de manier waarop andere deelstaten de vogelgriep in de greep houden.

Hij verbaast zich erover dat de ophokplicht in sommige lidstaten is versoepeld, ondanks het aanhoudend hoge risico van besmetting. SPD-minister Backhaus roept op het beleid nationaal af te stemmen, zoals dat eerder dit jaar al is gebeurd.

Een aantal deelstaten heeft de jongste risico-inschatting van het Friedrich Loeffler Institut (FLI) aangegrepen om de ophokplicht (tijdelijk) op te heffen. Backhaus begrijpt dat pluimveehouders daar soms blij mee zijn, maar persoonlijk krijgt hij er buikpijn van.

Besmettingsgevaar nog lang niet geweken
Eerder werd al duidelijk dat onder andere de deelstaat Baden-Württemberg de ophokplicht zo had aangepast en opgeschort, dat daardoor de houders van vrije-uitloophennen niet zouden worden geconfronteerd met een afwaardering van hun product, zoals dat in Nederland wel het geval is.

Backhaus vindt het onbegrijpelijk dat maatregelen zijn versoepeld. Hij verwijst naar een aantal recente uitbraken in Brandenburg, Noordrijnland-Westfalen en Beieren, die aantonen dat het besmettingsgevaar nog lang niet geweken is. Hij begrijpt niet dat er deelstaten zijn die tegen de landelijke afspraken in, de ophokplicht hebben opgeheven.

‘Groene Nedersaksen aan één oog blind’
In de deelstaat Nedersaksen hoeft ongeveer 70% van de (kleine) pluimveebedrijven zich niet aan de ophokplicht te houden. “Bij mij komt de verdenking op, dat het groene Nedersaksen weer aan één oog blind is”, aldus Backhaus, die zijn verwijt richt aan de groene deelstaatminister Christian Meyer in Nedersaksen. “Zo worden de bedrijven gestraft die met de pluimveehouderij hun geld moeten verdienen”, aldus Backhaus, die de Nedersaksische oplossing een ‘rot compromis’ noemt, dat niet wordt geschraagd door een goede onderbouwing. Kleine bedrijven kunnen even goed getroffen worden door vogelgriep als grote bedrijven, zegt Backhaus.

 
 

Inloggen op de ledenportal