Boerderij: ‘EU-regels vrije uitloop creëren ongelijk speelveld’

02-03-2017

Zeer verschillende interpretaties van de EU-wetgeving voor de houderij van vrije uitloopkippen en de marketing van vrije-uitloopeieren veroorzaken een ongelijk speelveld.

Dit zei Charles Bourns, kort na zijn verkiezing van de nieuwe voorzitter van de pluimveetak van de Europese boerenorganisatie Copa-Cogeca.

Zo is in Nederland gekozen voor de strenge lijn waarbij pluimveehouders met vrije-uitloopkippen die langer dan twaalf weken zijn opgehokt vanwege vogelgriep hun eieren moeten verkopen als scharrelei. En dat terwijl over de grens in Duitsland hun collega’s nog wel een vrije-uitlooppremie krijgen voor op dezelfde wijze geproduceerde eieren.

Bourns noemt het een prioriteit tijdens zijn tweejarig voorzitterschap om dit probleem op te lossen door de status van opgehokte vrije-uitloopkippen te verlengen.

 
 

Inloggen op de ledenportal