NieuweOogst: Schreijer maant Hogan over vrije uitloopeieren

03-03-2017

Annie Schreijer-Pierik dringt er bij EU Landbouwcommissaris Phil Hogan op aan de twaalf weken termijn voor vrije uitloopeieren alsnog te verlengen. De CDA-Europarlementariër stuurde samen met haar Duitse collega Reimer Böge een brief aan Hogan.

Aanleiding is het besluit van de Landbouwcommissaris om de termijn voor ontheffing wegens ophokken niet te verlengen. Daardoor mogen de eieren van vrije uitloopkippen in een groot aantal EU-lidstaten alleen nog als scharreleieren verkocht worden.

'Producenten van vrije uitloopeieren lopen hierdoor 2 tot 3 cent per ei mis', stellen Schreijer-Pierik en Böge. Ze wijzen er in hun brief op dat er als gevolg van de lang aanhoudende vogelgriep, en de daarbij behorende ophokplicht, een uitzonderlijke situatie is ontstaan voor de pluimveesector.

Tekort en marktverstoring
'Het gevolg is dat er al een groot tekort is ontstaan aan vrije- uitloopeieren en dat de markt voor scharreleieren dreigt te worden verstoord.' Daarom pleiten de twee Europarlementariërs er voor om de Europese Verordening 1308/2013 aan te passen zodat de twaalf weken termijn kan worden verlengd.

Zo moet het mogelijk worden om in zeer uitzonderlijke gevallen eieren van vrije uitloopkippen te kunnen blijven verkopen onder het label 'vrije uitloop', zelfs wanneer de dieren langer dan twaalf weken binnen moeten worden gehouden. Schreijer-Pierik: 'Uit eerdere gesprekken met de betrokken partijen is gebleken dat er ruimte is voor verruiming van de regeling, dus waar wachten we nog op?'

Onvoldoende actie
Hogan noemde de huidige regeling eerder een goede balans tussen de belangen van consumenten en producenten. Schreijer-Pierik en Böge stellen dat de Europese Commissie onvoldoende in actie komt om producenten van vrije-uitloopeieren te beschermen.

 
 

Inloggen op de ledenportal