Pluimveeweb: Ophokplicht nog minimaal 2 weken

09-03-2017

De ophokplicht zal nog zeker twee weken duren omdat het risico op vogelgriepbesmetting te hoog is. LTO/NOP en NVP zetten fors in op compensatie voor de vrije uitloop legpluimveehouders.

Het team van deskundigen, onder leiding van Arjan Stegeman, gaf aan dat het absoluut nog niet veilig is om de landelijke maatregelen, waaronder de ophokplicht, op te heffen.

Eric Hubers, voorzitter pluimvee LTO/NOP: „De vondst van de vogelgriep bij de hobbydieren in Landsmeer en Wormerveer op 7 maart is niet doorslaggevend geweest. Het team liet zien dat de vogelgriepdruk vele malen hoger is dan bij het opheffen van de ophokplicht in 2015.”
De dalende tendens van minder uitbraken is niet doorgezet. Zowel in Nederland als in andere landen worden nog met vogelgriep besmette wilde vogels gevonden.

Argumentatie delen
„Twee weken is een aanzienlijke periode. Zeker voor de vrije uitlooppluimveehouders die elke dag forse schade lijden door de afwaardering van hun vrije uitloopeieren. Dat beseffen we maar ik snap wel dat de deskundigen zo beslissen want het risico is te hoog”, zegt Hennie de Haan, voorzitter NVP.  De overheid ziet geen heil in regionalisering om in bepaalde gebieden de ophokplicht wel op te heffen. De NVP voorzitter is blij met de komende verkiezingen. „Deze staatssecretaris grijpt alles aan om van de pluimveesector af te komen”, aldus de Haan.

Eric Hubers vindt het moeilijk om te zeggen of hij het eens is met de verlenging van de ophokplicht. „Het team van deskundigen is er diep ingedoken. We hebben gevraagd de toelichting en argumentatie met de sector te delen”. Het Minsterie heeft toegezegd deze informatie een dezer dagen te delen. Op de website kunt u de samenstelling van de Deskundigengroep dierziekten en verslagen van eerder overleg lezen.

Compensatie vrije uitloop
Zowel LTO/NOP en NVP zetten fors in op de compensatie voor de vrije uitlooppluimveehouders. Die deelsector lijdt zeer forse schade. „Een moeilijke weg die we moeten gaan maar we bekijken alle opties”, zegt Eric Hubers.

Hennie de Haan ziet het meeste heil in de EU compensatie. „We bekijken de mogelijkheden voor compensatie en cofinanciering van de geleden marktschade. De nationale financiering (50%) kan mogelijk ook vanuit het Diergezondheidsfonds (DGF) komen. Vijftig procent is beter dan niets”, aldus Hennie de Haan. Ze noemt de gemiste kans van de Nederlandse supermarkten om de schade voor de vrije uitlooppluimveehouders te beperken.

De verwachting is dat de landelijke open dagen met Pasen niet door kunnen gaan. Over twee weken is het volgende overleg met het team van deskundigen gepland.

Tekst:Monique van Loon

 

 
 

Inloggen op de ledenportal