Boerderij; Boerenblog: ‘De staat aanklagen is de omgekeerde wereld’

12-03-2017

                                       

Pluimveehouders met vrije uitloophennen dagen de staat voor de rechter. Andersom was beter geweest.

Sinds het begin van de vogelgriepuitbraken in 2016 geldt in ons land een ophokplicht voor pluimvee. Mooi, denkt u, een begrijpelijke maatregel. Op de valreep van zijn dienstplicht nog iets goeds van staatssecretaris Van Dam.

Toch vindt niet iedereen die ophokplicht de normaalste zaak van de wereld. Tientallen houders van pluimvee met vrije uitloop spannen een kort geding aan tegen de staat. De ophokplicht moet eraf. Onder aanvoering van Anne Greet, pluimveehouder en jurist uit Stadskanaal, houden zij de staat der Nederlanden verantwoordelijk voor de lage prijzen die zij beuren voor hun eieren. Omdat de kippen binnen moeten blijven krijgen ze niet de uitloopeierenprijs, maar de scharrelprijs die beduidend lager is.

€ 3 miljoen schade per week

Alles goed en wel, begrip en respect op de juiste plaatsen, maar de staat aanklagen is de omgekeerde wereld. Het uitloopgevogelte heeft de afgelopen jaren enorm veel schade veroorzaakt door de gevallen van vogelgriep. De kosten komen voort uit het ruimen van kippen op besmette en van besmetting verdachte bedrijven, en indirecte kosten door het vervoersverbod en het wegvallen van de export.

In 2014 schreef een krant al dat de uitbraken van vogelgriep de sector en de overheid een kleine € 40 miljoen hadden gekost. Dit jaar spreekt men van € 3 miljoen schade per week. Nagenoeg in alle gevallen gaat het bij de uitbraken van vogelgriep om buitenlopende kippen en eenden.

‘Gebruik uw verstand, houd uw kippen gezond binnen’

Mijn vrijlopende collega’s zijn het spoor totaal bijster. Ze vergeten voor het gemak maar even dat trekvogels de vogelgriep meenemen van waar ze vandaan komen. En dat kippen die buitenlopen heel veel meer kans op besmetting hebben dan hun soortgenoten binnen. Biobuitenkippen zijn in geen geval beter beschermd tegen het virus, zoals de soft sector wel beweerde. Trekvogels zijn immers uiterst biologisch, maar vielen een paar maanden geleden met bosjes uit de lucht. Gebruik uw verstand, houd uw kippen gezond binnen.

De vogelgriep lijkt nu even weg, en daarmee ook het begrip dat de situatie waarschijnlijk dramatisch zou zijn geweest zonder de ophokplicht. Die verplichting is helaas noodzakelijk, omdat de pluimveehouders zelf niet het verstand hebben om hun dieren binnen te houden. Een kort geding aanspannen tegen de staat is de omgekeerde wereld. Een rechtszaak om schadevergoeding te eisen van pluimveehouders met uitloopkippen heeft meer kans van slagen.

Lees meer over vogelgriep in het dossier
 
 

Inloggen op de ledenportal