Boerderij: Laatste uitloopeieren ook afgewaardeerd

29-03-2017

Ook de laatste vrije-uitloopeieren die nog in Nederland geproduceerd werden mogen deze stempel vanaf volgende week donderdag 6 april niet meer krijgen.

De Nederlandse interpretatie van de Europese regels, om de twaalf wekentermijn opnieuw te laten ingaan bij nieuw opgezette koppels hennen, is niet in lijn met de Europese verordening die hierover gaat, oordeelt de Europese Commissie. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) laat in een Kamerbrief weten het niet langer houdbaar te vinden dat Nederland zich als enige land nog vasthoudt aan de aanvankelijke uitleg van de handelsnorm. Vanaf 6 april zal de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren de controles hierop aanpassen.

Helemaal geen vrije-uitloopeieren meer
Dat betekent dat er vanaf dat moment helemaal geen vrije-uitloopeieren meer geproduceerd worden in Nederland. Tot nu toe kon er in de markt nog wat geschoven worden, omdat een beperkt aandeel van de koppels leghennen nog geen twaalf weken opgezet was, en daarom nog wel vrije-uitloopeieren mochten produceren.

Nederland telde hierbij de opfokperiode niet mee voor de twaalf wekentermijn. De Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikant en (Anevei) schat in dat hiermee zo’n 15 tot 20% van de totale voormalige vrije uitloopeierenproductie gemoeid was. Avined spreekt over circa 50 bedrijven.

Voor pluimveehouders met vrije uitloop die jonge koppels hennen hebben zitten, betekent het dat de eieren afgewaardeerd worden tot scharrelei, een verschil van zo’n 2 cent per ei. Ook de Nederlandse eierhandel is er niet blij mee. Anevei-voorzitter Hubert Andela spreekt van een extra tegenvaller.

Nederland raakt positie kwijt
De gevolgen hiervan laten zich niet precies voorspellen zegt hij, schade was er al. Maar Nederland raakt zijn positie kwijt op de afzetmarkt. In delen van Duitsland en Engeland is de ophokplicht opgeheven en kunnen wel weer vrije-uitloopeieren geproduceerd worden, waardoor afnemers gaan shoppen bij andere leveranciers.

 
 

Inloggen op de ledenportal