Pluimveeweb: Hogan veroordeelt Duitse vrije-uitlooptruc, maar neemt geen actie

29-03-2017

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan heeft Baden-Württemberg’s omzeiling van de 12-wekenperiode voor vrije-uitloophennen veroordeeld, maar spreekt nog niet over sancties.

Op één februari van dit jaar schortte de Duitse deelstaat de ophokplicht voor vrije-uitloopkippen voor een dag op. Kippen mochten even naar buiten, en daardoor mochten hun eieren verkocht blijven worden als vrije-uitloopeieren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, waar de status van vrije-uitloopeieren is teruggevallen naar scharreleieren.

Annie Schreijer-Pierik heeft hierover in het Europarlement vragen gesteld aan landbouwcommissaris Phil Hogan. Zij vroeg of de acties van Baden-Württemberg juridisch verdedigbaar zijn en of Nederland ook iets dergelijks zou kunnen doen. Het antwoord van Hogan luidde dat een opheffing van de ophokplicht, enkel om zo een nieuwe periode van twaalf weken te beginnen, een omzeiling van de twaalfwekenregel is, en niet is toegestaan. „Lidstaten mogen de ophokplicht alleen opheffen op basis van de specifieke epidemiologische situatie ten aanzien van hoogpathogene vogelgriep op hun grondgebied.“

Maar over sancties spreekt de Eurocommissaris niet. Desgevraagd stelt een woordvoerder: „De Commissie refereerde in het antwoord niet specifiek naar Baden-Württemberg, maar verduidelijkte enkel de juridische situatie in het algemeen.“. Hij stelde ook dat, op grond van risico-inschattingen, Baden-Württemberg de ophokplicht grotendeels heeft beëindigd - maar dat is gebeurd op 15 maart. Over de ééndagsopschorting in februari spreekt hij niet.

Tekst:Wim van Gruisen

 
 

Inloggen op de ledenportal