Pluimveeweb: Anevei en LTO/NOP willen einde ophokplicht

05-04-2017

Anevei en LTO/NOP roepen staatssecretaris Van Dam op om de ophokplicht zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor Pasen, op te heffen.

Anevei en de leghennenhouders van LTO/NOP roepen staatssecretaris Van Dam op om de ophokplicht zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor Pasen, op te heffen.

Anevei, de vereniging van eierhandelaren en eiproductfabrikanten, deed eenzelfde oproep op 22 februari jongstleden. Intussen wordt deze ondersteund door de leghennenhouders van LTO/NOP.

Anevei luidt nu met Pasen in zicht de noodklok over de toekomst van Nederlandse vrije uitloopkippen. Sinds 9 november moeten vrije uitloopkippen van de overheid binnen blijven en met ingang van 2 februari verloren de eieren van deze hennen daardoor hun status als vrije uitloop-ei. 

„De teller van de directe schade voor de betrokken pluimveehouders staat na twee maanden op ruim 10 miljoen euro. De middellange en lange termijnschade voor de hele Nederlandse eiersector is met 150 miljoen euro op jaarbasis nog vele malen groter. Dat blijkt uit berekeningen van ons”, zegt voorzitter Hubert Andela van Anevei. 

Hele assortiment geraakt
Hoe langer het duurt voordat de kippen weer naar buiten mogen, des te harder groeien de negatieve gevolgen en des te erger raakt de exportpositie van de eiersector beschadigd. Dit treft volgens Anevei niet alleen bedrijven in het segment van de vrije uitloopeieren, maar alle Nederlandse leghennenhouders, exporteurs, eiproductfabrikanten en toeleverende bedrijven. 

„De schade voor scharreleieren en biologische eieren ontstaat, omdat afnemers bijna altijd kiezen voor één leverancier voor het hele assortiment eieren. Bedrijven uit ons omringende landen, waar geen of hele beperkte schaal een lange ophokplicht geldt, springen in het gat dat Nederland laat ontstaan. Nederland gaat gezien worden als een land dat kennelijk een groter risico heeft op vogelgriep en daar relatief strenge bestrijdingsmaatregelen op los laat. En afnemers houden niet van onzekerheid over de continuïteit van hun inkoop”, vertelt Andela. 

Duurzaamheid achteruit
De afgelopen 25 jaar laten volgens Anevei zien dat de Nederlandse eiersector sterk is in het inspelen op vragen van consumenten en de steeds hogere eisen die de maatschappij aan de bedrijfstak stelt. De onzekerheid als gevolg van de lange ophokplicht, de kans dat de bedrijfstak hier vaker mee te maken gaat krijgen en de verzwakking van onze exportpositie, gaat desinvesteringen tot gevolg hebben in het segment vrije uitloopkippen. 

„Juist de voorlopers die de afgelopen jaren investeerden in vernieuwing, krijgen de deksel op de neus. En nieuwe investeringen zullen door de toegenomen onzekerheid financieel niet meer haalbaar zijn. Zo stokt de ontwikkeling die de maatschappij juist graag ziet”, stelt de Anevei-voorzitter. 

Exportpositie structureel zwakker
De positie van Nederlandse groothandelaren en eiproductfabrikanten op de Noordwest-Europese markt is vanouds uitstekend, door de beschikbaar van een compleet pallet: eieren van hennen in koloniehuisvesting , scharreleieren, vrije uitloopeieren en biologische eieren. 

Inspelen op de vraag van consumenten en maatschappij slaagde, door de structuur met gezinsbedrijven en een hoog kennisniveau in alle schakels van de keten. De omzet van de bedrijfstak is meer dan 1 miljard euro.

„Als de investeringen in het Nederlandse vrije uitloop-ei, de groeiende vraag van Noordwest-Europese consumenten naar dit product niet kunnen bijhouden, is het pallet aan eieren dat we aan afnemers kunnen aanbieden niet meer compleet. Het Nederlandse aanbod moet dan in toenemende mate weer concurreren met aanbieders die sterk zijn op de ‘lagere’ segmenten in de markt. Concurrentie die in nog sterkere mate alleen op prijs plaatsvindt”, zegt Andela. 

Opheffen ophokplicht voor Pasen
Voor de herintroductie van het Nederlandse vrije uitloop-ei is de week vóór Pasen bij uitstek een goed moment, volgens Anevei. Het geeft de sector de kans om met positieve publiciteit de consument die voor 2 februari jongstleden een voorkeur had voor het vrije uitloop-ei, te motiveren hier weer voor te kiezen.

Anevei en de leghennenhouders van LTO/NOP roepen daarom het Ministerie van EZ dringend op om in de komende dagen de landelijke ophokplicht op te heffen. De kippen nog langer binnen laten zitten, eventueel zelfs totdat het vogelgriepvirus helemaal verdwenen is, zou desastreus zijn voor het Nederlandse ei.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal