Boerderij: Redactieblog: ‘Recht blijven doen aan ieders belang’

13-04-2017

                                       

LTO is bezig met een moderniseringsslag. Dit betekent dat ook de NOP, sinds 2012 onderdeel van LTO, nadenkt over verbeteringen.

Nu is de vakgroep pluimvee binnen LTO een vakgroep die zich onderscheidt door de diversiteit in pluimage. We behartigen de belangen van al het commercieel gehouden pluimvee in Nederland, onderverdeeld in de deelsectoren. We noemen dit nu nog kringen, maar zoeken eigenlijk naar een moderne naam.

Iedere deelsector heeft belangenbehartiging nodig, toegespitst op het eigen vakgebied. Daarom hebben alle deelsectoren een eigen vakgroep met eigen voorzitter. Dit zal ook in de toekomst zo blijven om recht te doen aan ieders belang.

Goede aansluiting met regio houden

NOP vindt het ook van groot belang dat er een goede aansluiting blijft met de regio. Dit is nu ook het geval en moet geborgd blijven, of zelfs verbeterd worden in de toekomst. De vakgroep pluimveehouderij heeft veel landelijke thema’s, maar er moet goed gekeken worden hoe deze lokaal uitpakken. Denk hierbij aan onderwerpen als fijn stof, geur en ammoniakbeleid, die per regio een zeer verschillende impact hebben.

Als het gaat om sectoroverstijgende thema’s, zal de gemoderniseerde LTO nog beter faciliteren in vakkundige ondersteuning. Het is belangrijk voor de vakgroep dat zij een secretaris behoudt die pluimveebreed beschikt over de benodigde kennis. Bovendien is het ook steeds meer van belang dat er een beroep kan worden gedaan op bijvoorbeeld juridische ondersteuning en ondersteuning op thema’s die onze ‘license to operate’ bepalen, zoals milieu, dierenwelzijn en ruimtelijke ontwikkeling. Professionele ondersteuning op het gebied van pr is hierbij onontbeerlijk en ook hier zal LTO nog beter in gaan faciliteren.

Lobbyisten in Den Haag en Brussel belangrijk

Wat zeker ook steeds belangrijker is geworden, is een goede lobbyist in Den Haag en Brussel. Als voorzitter heb ik steeds meer en beter contact met deze lobbyisten en zorgen zij er ook voor dat ik makkelijk en frequent in contact kom met beleidsmakers om op het juiste moment, op de juiste plek de juiste informatie te verstrekken en onze belangen te behartigen. Ook dit onderdeel krijgt in het nieuwe LTO nog meer aandacht.

Wat goed is, moet goed blijven en wat beter kan, moet beter!

Belangenbehartiging in de praktijk: bestuurders van pluimveeorganisaties om tafel met CDA-Europarlementariër Annie Schreier.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal