Boerderij: Ophokplicht pluimvee opgeheven

20-04-2017
Staatssecretaris Martijn van Dam heeft de ophokplicht voor pluimvee woensdagmiddag 19 april opgeheven.

Van Dam heft nagenoeg alle nog geldende landelijke maatregelen voor pluimveebedrijven op. Alleen de hygiënemaatregelen om stal en erf te mogen betreden blijven van kracht. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is volgens de deskundigengroep dierziekten dusdanig afgenomen dat de andere maatregelen niet langer noodzakelijk zijn.

Hygiënemaatregelen blijven van kracht

De laatste landelijke maatregelen die tot woensdag nog van kracht waren, zijn de ophok- en afschermplicht, verplichte één-op-één vervoer van of naar eenden- en kalkoenbedrijven, regels rond het afdekken en aanbrengen van strooisel op eendenbedrijven en een verbod op wedstrijden en tentoonstellingen met risicovogels. Alleen de hygiënemaatregelen blijven van kracht omdat deze van belang zijn om de insleep van vogelgriep te voorkomen, aldus de staatssecretaris. Dit belang wordt ook onderkent door de sector zegt Van Dam. Daarom gaat hij samen met vertegenwoordigers van de pluimveesector kijken of de hygiënemaatregelen, of onderdelen hiervan, moeten worden omgezet in permanente regels.

Insleeprisico nog iets verhoogd

Het verder afbouwen van de landelijke maatregelen volgt op een overleg van de deskundigengroep dat woensdag 19 april plaatsvond. Zij oordelen dat het insleeprisico vanuit wilde vogels ten opzichte van januari 2015 nog enigszins verhoogd is, maar ten opzichte van het moment van de laatste vergadering (ruim anderhalve week geleden, op vrijdag 7 april) is afgenomen. Daarnaast wordt minder vogelgriep gevonden in de Nederland omringende landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België.

Van Dam: aantal uitbraken beperkt gebleven

“Gelukkig dat het risico op de verspreiding van vogelgriep volgens de deskundigen zodanig is afgenomen dat ik bijna alle maatregelen heb kunnen opheffen”, zegt Van Dam in een reactie. “Helaas waren de maatregelen lange tijd noodzakelijk. Maar ik ben opgelucht dat het aantal uitbraken beperkt is gebleven.”

De laatste uitbraak op een commercieel pluimveebedrijf in Nederland was op 25 december 2016. In totaal waren er acht uitbraken op commerciële pluimveehouderijen, en één bij een commerciële vogelhandelaar. In totaal zijn er 727.500 vogels geruimd: 503.000 kippen, 217.900 eenden en 6.600 andere vogels. Preventief zijn er 335.000 kippen gedood.

Lees meer over vogelgriep in het dossier
 
 
 

Inloggen op de ledenportal