Pluimveeweb: Saldo leghennen 12.000 euro lager door gedaalde eierprijzen

25-04-2017

Voor de leghennenhouders is het eerste kwartaal van dit jaar matig verlopen. Het saldo is in maart 12.000 euro lager dan vorig jaar door 9 procent lagere opbrengsten en 4 procent hogere voerkosten. Het saldo per maand ligt al bijna een jaar onder het langjarig gemiddelde 2007-2016. Na aftrek van de overige kosten resulteert geen positief inkomen.

De opbrengsten zijn in maart fors lager dan vorig jaar, maar wel iets hoger dan in februari. In aanloop naar Pasen is de vraag naar eieren altijd groter, wat een gunstige invloed heeft op de prijsvorming. Richting Pasen dekken eierhandelaren zich in voor de hogere afzet door voorraden op te bouwen. In de laatste weken voor Pasen worden de meeste eieren verpakt en uitgeleverd. Daarna volgt meestal een terugval van de vraag en de prijzen.

In maart zijn de opbrengsten 10.000 euro lager dan in maart 2016, door 10 procent lagere eierprijzen. Vooral daardoor is ook het saldo flink onderuitgegaan. Bovendien zijn de kosten van voer en jonge hennen in maart gestegen. De opbrengstprijs van slachthennen is wel 10 procent hoger dan vorig jaar, maar ook die ligt nog ver beneden het langjarig gemiddelde.

Gedaalde eierprijzen

Door de lage eierenprijzen lag het saldo in maart voor het standaardbedrijf met 55.000 scharrelhennen ruim 12.000 euro lager dan vorig jaar maart. Naast die lagere opbrengsten is de saldodaling ook veroorzaakt door hogere voerkosten. Het saldo van maart ligt een derde onder het niveau van vorig jaar en 30 procent onder het langjarig gemiddelde.

Het cumulatief saldo ligt in het eerste kwartaal bijna 43.000 euro onder het niveau van 2016 door 13 procent lagere opbrengsten en 2 procent hogere toegerekende kosten. Het kwartaalsaldo is daardoor 40 procent lager dan in 2016. Ook ligt het ruim (30.000 euro) onder het langjarig gemiddelde 2007-2016.

Het twaalfmaandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni 2015 tot september 2016 boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand van ongeveer 65.000 euro ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

Tekst:Tom Schotman & Wageningen Economic Research

 
 

Inloggen op de ledenportal