Pluimveeweb: Nevedi: NVWA bericht over gemedicineerd voer is onjuist

04-05-2017

De Nevedi, de brancheorganisatie voor de mengvoerindustrie, is in haar wiek geschoten door een bericht van de NVWA. Dat suggereert volgens de Nevedi dat Nederlands mengvoer in hoge mate bijdraagt aan de versleping van antibiotica en resistentievorming van bacteriën. "Niets is echter minder waar."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) publiceerde gisteren een bericht naar aanleiding van inspecties die in 2014 en 2015 waren uitgevoerd bij 98 bedrijven in de veevoerindustrie. Daaruit bleek dat productielijnen nog vaak verontreinigd zijn met restanten van medicijnen zoals antibiotica en/of coccidiostatica (middelen tegen de parasiet die coccidiose veroorzaakt).

Versleping

Bij 43 bedrijven werd een verslepingspercentage van verontreinigde diervoeders naar andere diervoeders geconstateerd van boven de toegestane 2,5 procent. Een kwart van de geïnspecteerde bedrijven had de maatregelen om versleping te voorkomen niet op orde.

‘Na handhaving en herinspecties heeft de NVWA inmiddels verbeteringen geconstateerd, maar ook in 2017 zal de voedsel- en warenauthoriteit hierop blijven controleren’, aldus de voedselwaakhond.

‘Resistente bacteriën’

In het gewraakte bericht schrijft de NVWA onder het kopje ‘resistente bacteriën’: ‘Het produceren van gemedicineerde diervoeders (diervoeders met bijvoorbeeld antibiotica, ontwormingsmiddelen of pijnstillers er in verwerkt) zonder vergunning mag niet. Ook het afleveren van gemedicineerde diervoeders zonder attest van een dierenarts is verboden. Dit met het oog op het voorkómen van resistente bacteriën.’

‘Resistente bacteriën vormen een groot risico voor de volks- en diergezondheid. Hoge verslepingspercentages van gemedicineerde diervoeders dragen bij aan dit probleem. Doordat restanten van deze diervoeders achterblijven tijdens de productie, komen deze terecht in veevoeder voor dieren waarvoor het niet bestemd is. Daardoor worden deze blootgesteld aan lage concentraties van deze stoffen. En dat kan weer leiden tot resistentie’, aldus de NVWA.

Verontwaardigd

De Nevedi is hierdoor behoorlijk in haar wiek geschoten. “Dit bericht wekt de suggestie dat Nederlands mengvoer in hoge mate bijdraagt aan versleping van antibiotica en dus resistentievorming bij bacteriën. Niets is minder waar. Al vanaf 2012 wordt in Nederland helemaal geen gemedicineerd mengvoer met antibiotica meer geproduceerd”, reageren de veevoerproducenten verontwaardigd.

Wat nog wel gebeurt, is dat er op attest van dierenartsen mengvoer met coccidiostatica of ontwormingsmiddelen wordt geproduceerd. De hoeveelheid voer die hiermee gemoeid is, vormt een beperkt deel van de totale productie, stelt de brancheorganisatie.

Zeer serieus

Dit neemt echter niet weg dat Nevedi de berichten van NVWA zeer serieus neemt. De brancheorganisatie gaat daarom op korte termijn om tafel met technisch specialisten van de NVWA om een goede analyse te maken van de inspecties, bevindingen en conclusies. Op basis daarvan wordt onderzocht hoe normoverschrijdingen kunnen worden voorkomen, aldus de Nevedi.

Etikettering en medische claims

Verder hebben de NVWA-inspecties uit 2015 en 2016 betrekking op etikettering en medische claims. De Nevedi weet niet of het om eigen leden gaat, en/of sprake is van grote overtredingen. Ook dat zal in het eerder genoemde gesprek aan de orde komen. “Nevedi zal –binnen haar vermogen- bijdragen aan verbeteringen die nieuwe overtredingen moeten voorkomen.”

Tekst:Gineke Mons

 
 

Inloggen op de ledenportal