Pluimveeweb: Officier: ‘Tegenstanders eerst goed analyseren’

04-05-2017

De pluimveesector kent vele tegenstanders. Maar hoe ga je daar als sector mee om en wanneer bepaal je of je er iets tegen gaat doen of juist niet? En doe je dat dan alleen als zelfstandig ondernemer, in ketenverband of als belangenorganisatie? Die vragen staan centraal in ‘De Pluimveewereld draait door’ op Het Pluimvee Symposium in Eersel. Luchtmachtofficier Daan Storm van Leeuwen zal de discussie aftrappen met een korte inleiding over hoe de luchtmacht omgaat met tegenstanders.

‘Voordat je iets onderneemt richting een vijand of tegenstander is het zaak eerst zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Die kan uit allerlei bronnen komen, maar ook door een gestructureerde aanpak van mensen die dagelijks in het veld actief zijn. In Afghanistan vroegen wij iedere eenheid iedere dag een rapportage te maken van wat ze zagen. Dat leverde veel informatie op. Door de juiste stukjes informatie met elkaar te verbinden, kregen we bijvoorbeeld in beeld langs welke route er bermbommen werden gelegd.’

Informatie verzamelen

Luitenant-kolonel Daan Storm van Leeuwen (37) geeft het voorbeeld om te benadrukken dat eerst zoveel mogelijk informatie verzameld dient te worden van een tegenstander, om die te kunnen bestrijden. Storm van Leeuwen is het hoofd van de sectie Inlichtingen en Veiligheid van de Luchtmacht en staat met zijn team aan de basis van iedere uitzending waar de luchtmacht bij betrokken is. ‘Wij verzamelen informatie, analyseren die en geven vervolgens advies aan onze staf. Dat gaat van de laagste soldaat tot en met de driesterren generaal over de risico’s van een uitzending  voor personeel en materieel. Daarbij gaan we dus zeer methodisch te werk. De pluimveesector zou daarvan kunnen leren, bijvoorbeeld bij de verspreiding van vogelgriep maar wellicht ook richting concurrerende marktpartijen of politiek.’

VVD-gemeenteraadslid

Storm van Leeuwen geeft in zijn aftrap een korte schets van hoe de Luchtmacht met tegenstanders omgaat. Dat doet hij zelf al zijn hele carrière. Op zijn 18e stapte hij de Luchtmacht binnen en is inmiddels 17 jaar inlichtingenofficier in verschillende functies. Daarnaast zat hij namens de VVD-Leefbaar Uden in de Udense gemeenteraad.

Aanmelden symposium

Het Pluimvee Symposium vindt plaats op 17 en 18 mei op de Venco Campus in Eersel. Storm van Leeuwen houdt zijn korte inleiding aan het begin van de avond. ‘s Middags staan er op beide dagen drie inleidingen en een omdenk-clinic op het programma rond het thema ‘Ken uw tegenstanders’.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Tekst:Robert Ellenkamp

 
 

Inloggen op de ledenportal