Boerderij: Pluimveehouders willen imago ‘kolonie-ei’ verbeteren

08-05-2017

Pluimveehouders met verrijkte kooien of koloniehuisvesting willen het imago van hun eieren verbeteren en daarmee de afzetmogelijkheden en de opbrengst van deze eieren.

Vier pluimveehouders uit het zuiden hebben daartoe het initiatief genomen. Zij hebben een consultant in het Limburgse Venray ingeschakeld om hen te adviseren.

Geen kooi-eieren, maar kolonie-eieren
Enkele weken geleden was een bijeenkomst in Venray waarvoor alle pluimveehouders die eieren met code 3 produceren waren uitgenodigd en waar ongeveer 30 pluimveehouders aanwezig waren. Er zijn ideeën uitgewisseld over mogelijkheden om het imago te verbeteren en hoe de positie van het ei op de markt kan worden versterkt. Dat kan worden bereikt door onder meer niet meer te spreken over ‘kooi-eieren’, maar over ‘kolonie-eieren’. Ook moeten de positieve aspecten van deze wijze van huisvesten breder bekend worden gemaakt. Daarbij valt te denken aan dat de fijnstofuitstoot uit de koloniestallen lager is dan uit stallen waarin de kippen loslopen.

De initiatiefnemers gaan de ideeën van het overleg uitwerken en voorstellen ontwikkelen hoe de sterke punten van het kolonie-ei beter voor het voetlicht kunnen worden gebracht, zowel bij de handel als bij de burger/consument. Pas wanneer er duidelijkheid over hun plannen is, willen ze daarover communiceren.

Eieren van kippen uit verrijkte kooien of koloniehuisvesting wordt in Nederland nog amper als tafelei en hebben een slecht imago. 

Het imago van (verrijkte) kooieieren heeft een knauw gekregen nadat supermarktketens dit type ei uit de schappen gingen weren. Ook de verwerkende industrie kiest steeds vaker voor eieren die een diervriendelijker imago hebben. Dat leidt ertoe dat ‘niemand in de handel nog zijn best doet voor deze eieren’, aldus een koloniekippenhouder. De afzet van deze eieren gaat moeizaam en de eierprijs staat onder druk.

In de EU mogen sinds 2011 mogen geen kippen meer worden gehuisvest in traditionele kooien (batterijen), maar uitsluitend in verrijkte kooien (koloniehuisvesting, Kleingruppenhaltung), die zijn voorzien van zitstokken, een legnest en een stooiselvoorziening. In de EU worden nog wel eieren ingevoerd die daarbuiten zijn geproduceerd die niet voldoen aan de productie-eisen die gelden binnen de EU.

 
 

Inloggen op de ledenportal