Pluimveeweb: Gemengde reacties op Vlaams voorstel vrije uitloop

09-05-2017

De landbouwcommissie van het Vlaams Parlement is niet onverdeeld enthousiast over het zogenaamde een-derde-voorstel voor vrije uitloop dat de sectorgroep Pluimvee van Boerenbond lanceerde. Volgens die regeling zouden leghennen minstens een derde van hun leven toegang moeten hebben tot vrije uitloop om hun erkenning als leghen met vrije uitloop te behouden.

Minister Joke Schauvliege liet weten dat EU-commissaris Phil Hogan onderzoekt of de regeling kan worden bijgestuurd. Vanuit N-VA-hoek is dan weer te horen dat de versoepeling het principe van een vrije uitloopkip uitholt. Dat schrijft het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Volgens de regeling moeten leghennen minstens een derde van hun leven toegang hebben tot een vrije uitloop. Op die manier kan de pluimveehouder ook tegemoetkomen aan het dierenwelzijn door de dieren binnen te houden bij extreme weersomstandigheden zoals regen, storm en extreme koude, en in het geval van ophokplicht kan het pluimvee worden binnengehouden zonder verlies van status als vrije uitloopkip.

„We hebben dit probleem aangekaart bij Europa waarop de Europese Commissie zei geen mogelijkheden te zien om de geldende regels voor vrije-uitloopeieren op korte termijn te wijzigen”, zo tempert minister Schauvliege meteen de verwachtingen. „Samen met onze Nederlandse collega’s hebben we aangedrongen en Hogan ertoe kunnen bewegen om een opening te laten om te onderzoeken of er in de toekomst eventueel kan worden bijgestuurd. Het is immers niet denkbeeldig dat ook de volgende winters nog vogelgriep zal worden vastgesteld. De suggesties die vanuit onze Vlaamse leghennensector werden geformuleerd, moeten in dat kader worden bekeken.”

Economische schade

De minister gaf ook aan nog geen zicht te hebben op de economische schade die de vogelgriep op de leghennenbedrijven heeft veroorzaakt. „Daarvoor moeten bedrijfstechnische en boekhoudkundige gegevens van de individuele bedrijven worden samengebracht”, zegt Schauvliege.

„Dat is niet makkelijk, want de eierprijs is vaak strikt vertrouwelijk en contractueel overeengekomen tussen de producent en de afnemer van de eieren. Ik vernam bijvoorbeeld dat er afnemers zijn die de toeslag voor vrije uitloop gewoon zijn blijven doorbetalen tijdens de ophokplicht. Ik heb er geen zicht op hoe ruim dat is gebeurd, maar er zijn dus wel een aantal initiatieven in die richting geweest. Die solidariteit is een zeer positief signaal.”

Crisissteun

Verder geeft de minister ook aan dat er binnen het Europese landbouwbeleid een mogelijkheid bestaat om een economisch schadedossier in te dienen waardoor de Commissie onder bepaalde voorwaarden crisissteun zou kunnen vrijmaken die dan door de lidstaten mee kan worden gefinancierd. „Vandaag is er echter nog geen enkele aanvraag in die zin en is dit niet aan de orde”, zegt Schauvliege.

Vanuit N-VA-hoek was het Jelle Engelbosch die kritiek formuleerde op het één-derde-voorstel: „Wij zijn absoluut geen voorstander van de versoepeling die wordt voorgesteld door de sector. Die versoepeling holt het principe van een vrije-uitloopkip uit. Ze zou dan eigenlijk twee derde van haar leven mogen worden opgesloten. Er is het argument van de slechte weersomstandigheden, bovenop de vogelgriep, maar dat duurt nooit 12 weken aan een stuk.”

Tekst:Tom Schotman & Vlaams infocentrum land- en tuinbouw

 
 

Inloggen op de ledenportal