Boerderij: Saldi pluimveebedrijven beneden gemiddeld

09-05-2017

Pluimveehouders hebben in de eerste drie maanden van dit jaar een lager saldo behaald dan gemiddeld in de afgelopen tien jaar. Dit blijkt uit de Barometer van Wageningen Economic Research (voorheen LEI).

Een gestandaardiseerd leghennenbedrijf met 50.000 kippen behaalde van januari tot en met maart een saldo van € 64.304, tegen € 85.252 gemiddeld in de jaren 2007 tot en met 2016. Een gestandaardiseerd vleeskuikenbedrijf met gemiddeld 100.000 kuikens (circa 120.000 opgehokte vleeskuikens per ronde) behaalde van januari tot en met maart een saldo van € 45.013, tegen een 10-jarig gemiddelde van € 58.184.

 
Eerste kwartaal
WER spreekt voor de leghennenhouderij over een matig verlopen eerste kwartaal. In maart was het saldo € 12.000 lager dan een jaar geleden door 9% lagere opbrengsten en 4% hogere voerkosten. Het maandsaldo ligt al bijna een jaar beneden het 10-jarig gemiddelde. Na aftrek van de overige kosten resteert geen positief inkomen.

Vleeskuikenhouderij
In de vleeskuikenhouderij bleef het saldo in maart € 10.000 achter bij het saldo een jaar eerder door lagere opbrengsten en hogere kosten. De negatieve trend van de vleeskuikenprijs die in juli vorig jaar begon, zette tot de jaarwisseling door. Toen werd het laagste niveau van de contractprijzen bereikt sinds juni 2010. In maart was de opbrengstprijs weliswaar iets hoger dan in februari, maar nog altijd 6% lager dan in februari 2016.

 
 

Inloggen op de ledenportal