Boerderij: Mogelijk toch compensatie inkomstenderving ophokplicht

10-05-2017

Leghennenhouders komen mogelijk toch in aanmerking voor een compensatie voor de schade die ze hebben door de langdurige ophokplicht als gevolg van de uitbraken met vogelgriep.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 9 mei gaf staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan dat de economische gevolgen van een ophokplicht normaal onder het ondernemersrisico vallen en daardoor niet in aanmerking komen voor een vergoeding, tenzij er sprake is van onevenredige schade. De Europese Commissie heeft echter aangegeven wel budget beschikbaar te hebben om de getroffen ondernemers bij te staan. Voorwaarde hierbij is dat de lidstaten zelf zorgen voor co-financiering bij het Europese budget.

Van Dam is in afwachting van een voorstel van de pluimveesector hiervoor. Hij zegt bereid te zijn om de pluimveesector te ondersteunen als ze met een goed plan komt met een financieel-economische onderbouwing. Ondersteuning kan dan gebeuren met budget van het ministerie zelf of vanuit het diergezondheidsfonds.

Van Dam had liever gezien dat de Europese Commissie al tijdens de ophokplicht met een oplossing was gekomen voor de waardevermindering van de eieren van uitloopbedrijven die hun dieren verplicht binnen moesten houden. “Maar we hebben het wel voor elkaar gekregen dat we in Brussel in gesprek gaan over een oplossing voor de toekomst. Dat was zonder de Nederlandse inzet niet gebeurd’, aldus Van Dam.

 
 

Inloggen op de ledenportal