Boerderij: Meer alternatief gehouden leghennen in EU

19-05-2017

Het aandeel leghennen dat gehouden wordt in alternatieve huisvesting in de Europese Unie neemt geleidelijk toe.

Ruim 45% van de leghennen in de Europese Unie werd in 2016 gehouden in alternatieve huisvesting, een systeem anders dan verrijkte kooi. Dat blijkt uit een overzicht van de Europese leghennenstapel over 2016.

In 2015 werd 44% van de leghennen in een alternatief systeem gehouden, in 2014 was 41%. Geleidelijk neemt het gezamenlijk aandeel van scharrel, vrije uitloop en biologisch dus toe.

Verrijkte kooi meest gangbaar
Verrijkte kooi blijft het meest gangbare huisvestingssysteem voor leghennen in de EU: bijna 55% van de Europese leghennenstapel wordt gehouden in een verrijkt kooisysteem. Na verrijkte kooi is scharrel de meest gebruikelijke houderijvorm: met een aandeel van 26% gemiddeld over 2016. Verder wordt 14,5% als vrije uitloophen gehouden en 4,7% biologisch.

In totaal werden in de EU over 2016 gemiddeld ruim 374 miljoen hennen gehouden. Duitsland is het grootste productieland, gevolgd door Frankrijk, Spanje, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Die laatste kent het grootste aandeel vrije-uitloopkippen binnen de EU. Van het totaal aantal vrije-uitloopkippen wordt 41% in het Verenigd Koninkrijk gehouden, 17% in Duitsland, 16% in Frankrijk en 10% in Nederland.

 
 

Inloggen op de ledenportal