Boerderij: Optreden COKZ voortaan synchroon met NVWA

22-05-2017

Meldingen over problemen met zuivelproducten blijven sinds kort niet meer bij toezichthouder Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) alleen, maar worden ook doorgegeven aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Zo nodig belanden berichten ook op de Europese Rapid Alert meldingslijn. Ook moet het COKZ zich voegen naar het verscherpte algemene interventiebeleid van de NVWA, zo bevestigt de laatste instantie.

Rapportage over functioneren COKZ
Het COKZ zelf wil niet ingaan op vragen over de zaak. Directeur Rini Bouwman verwijst door naar de NVWA. Wel wordt gemeld dat het COKZ niet betrokken is geweest bij het opstellen van een rapportage over het functioneren van de organisatie aan de rijksoverheid en Tweede Kamer. Ook heeft het volgens eigen zeggen geen enkele bijdrage geleverd aan genoemde rapportage.

Harmonisatie toezicht
Vorige week meldde de NVWA dat nieuwe afspraken zijn gemaakt met het COKZ over het harmoniseren van het toezicht, de ‘governance’ en de afhandeling van klachten en meldingen.

Vorig jaar zou er al een audit plaats hebben moeten vinden bij het COKZ over de afhandeling van klachten en meldingen, maar omdat het COKZ nog het een en ander aan huiswerk had te doen, vond de NVWA zo’n audit nog niet zinvol. Eerst moest een harmonisatie van de werkwijze worden doorgevoerd. Sinds kort is deze harmonisatie een feit.

Terugbrengen aantal erkenningen
De NVWA wil daarnaast verdere actie van het COKZ. Dit gaat onder meer over het terugbrengen van het aantal erkenningen per bedrijf. Bedrijven hebben om commerciële redenen soms meerdere erkenningen op één adres. Ook wil de NVWA nieuwe afspraken over het toezicht op bedrijven die, zowel zuivel en/of eieren verwerken, als andere producten.

 
 

Inloggen op de ledenportal