Pluimveeweb: Voorkom hittestress

27-05-2017

We zitten midden in de eerste warme dagen van het jaar. U kunt hittestress beperken door maatregelen te treffen voorafgaand, tijdens en na een hitteperiode. Hittestress kan groeivertraging, legdaling, verminderde bevruchting of uitval veroorzaken.

Kippen hebben geen zweetklieren. Ze raken hun warmte voornamelijk kwijt door verdamping van vocht via de ademhaling. Bij warm en vochtig weer lukt dat niet goed en vertoont het pluimvee tekenen van ongemak en verminderd functioneren. Dit is ondere te herkennen aan hijgen, gespreide vleugels, verminderde voeropname, hogere wateropname en verminderde activiteit.

Vleeskuikens
Beginnende hittestress kunt u herkennen aan kuikens die met hun bek open en hun vleugels wijd zitten en in een verder stadium door een verhoogde uitval.

Bij temperaturen boven de 25°C kunnen zware kuikens dan ook problemen krijgen met hun temperatuurregulatie. De eindwandventilatoren slaan, afhankelijk van de leeftijd en temperatuur, aan. Kuikens die dit nog niet eerder hebben meegemaakt, kunnen hiervan schrikken en van de achterwand weg blijven. Dit heeft tot gevolg dat de sensorpannen niet meer voldoende worden leeg gegeten én niet meer aan slaan. Wanneer de kuikens naar voren trekken, kunnen de voerlijnen en of voerpannen in het midden en voor in de stal geheel leegraken. Kuikens kunnen hierdoor zonder voer komen met alle gevolgen van dien. Check bij de eerste warme dag voor elk koppel, meerdere malen per dag de hoeveelheid voer in de pannen en controleer alle voerlijnen. Leeg indien nodig de sensorpannen. Gooi het voer niet dicht bij de sensorpan er uit maar breng het een meter of 10 naar voren in de stal.

Problemen als gevolg van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid komen met name voor bij vleeskuikens van 4-6 weken oud. Op dat moment produceren de dieren meer warmte doordat ze een snelle stofwisseling hebben om optimale groei te ondersteunen. Daarnaast beginnen de veren zich te ontwikkelen waardoor warmte ook minder goed gereguleerd wordt.

Bekijk hier hittestress maatregelen van onze kennispartner.

Leggend pluimvee
Zorg voor voldoende fris drinkwater. Bij eierleggend pluimvee kunt vitamine C, eventueel aangevuld met een electrolytenmix verstrekken. Vitamine C beschermt weefsels tegen stress die ontstaat doordat de kippen hun warmte niet goed kwijt kunnen. Elektrolyten zorgt ervoor dat de kip niet gaat verzuren als ze gaat hijgen.
Controleer extra op aanwezigheid van bloedluizen; die vermeerderen zich sneller bij hogere temperaturen.

Bij leghennen of vleeskuikenouderdieren zit de kritische periode richting het bereiken van de topproductie. De dieren zitten dan vaak vol in de veren, de bezetting is hoog en de hen zit dan vol in haar ontwikkeling. Verbeter de ventilatie, verminder de bezetting, zorg voor koud drinkwater, pas nutritie aan en voer op een tijd dat de temperatuur lager is.

Na een warme periode kunt u de lever ondersteunen met additieven.

Bekijk hier hittestress maatregelen van onze kennispartner.

Download hier de poster van Farm-O-San AHS voor een zomer zonder stress.

Tekst:Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal