Boerderij: Nieuwe regiegroep voor emissiearme pluimveesector

30-05-2017

De pluimveesector wil zelf de regie houden bij emissiearme initiatieven en projecten en heeft daarom de Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij opgericht.

In deze regiegroep zijn alle belangenbehartigers vertegenwoordigd. Het is een initiatief van LTO/NOP, ZLTO, LLTB, LTO Noord en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

Bens voorzitter regiegroep
Voorzitter van de Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij is Hugo Bens. Hij geeft aan dat de regiegroep nauw samenwerkt met de overheden, provincies, Wageningen UR, de regio Food Valley en Agri Food Capital. Daarnaast is er overleg met het bedrijfsleven. Dat is bereid om te investeren in emissiearme systemen, mits er werkbare en betaalbare metingen beschikbaar komen.

‘Ammoniakregeling houdt initiatieven tegen’
De huidige werkwijze via de Regeling Ammoniak Veehouderij (RAV), waarbij dure metingen moeten worden uitgevoerd, houdt nieuwe initiatieven tegen, aldus Bens. De regiegroep wil dat er werkbare en betaalbare emissiearme systemen komen die integrale oplossingen bieden. En natuurlijk moeten deze metingen ook betrouwbaar zijn.

In 2025 emissiearm
De regiegroep is ontstaan vanuit de sectorvisie van de pluimveesector Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025. Een van de ambities uit de toekomstvisie is om in 2025 emissiearm te zijn: zo weinig mogelijk emissies van fijnstof, geur, ammoniak en endotoxinen.

Er is nog veel onderzoek en daarbij ook geld nodig om tot een emissiearme pluimveesector te komen, geeft Bens aan. Dat er geen geld geïnd kan worden vanuit de primaire sector maakt het uitvoeren van projecten wel lastiger. Er staan een aantal projecten op stapel waar het bedrijfsleven en overheden mee aan de slag willen, maar het wachten is op een bijdrage uit de primaire sector.

 
 

Inloggen op de ledenportal