Boerderij: Gebruik hoogwaardige antibiotica daalt

31-05-2017

Het gebruik van hoogwaardige antibiotica in de veehouderij verandert sterk. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

Vanwege het belang van deze hoogwaardige antibiotica voor de volksgezondheid wordt ernaar gestreefd om deze middelen zo min mogelijk te gebruiken in de veehouderij. Het zijn daarom tweede- of derdekeuzemiddelen, die alleen ingezet mogen worden als de eerste keuze middelen niet werken.

Wel lichte toename in kalver- en pluimveesector
Over het algemeen is het gebruik van tweede- en derdekeuzeantibiotica in de veehouderij laag en daalt het verder. Uitzondering hierop is het gebruik van fluorochinolonen en derde en vierde generatie cefalosporines in de kalver- en kalkoensector, dat in 2016 iets is toegenomen. Ook in de categorie ‘overig pluimvee’ worden deze middelen relatief veel ingezet bij (groot)ouderdieren.

Toepassing colistine daalde 31% in 2016
Het gebruik van colistine is in 2016 opvallend gedaald, met 31%, meldt SDa. In 2016 werd een nieuwe vorm van resistentie gevonden tegen het antibioticum colistine, dat zowel bij mensen als dieren voorgeschreven wordt. Met name in de varkenssector, waar het gebruik in 2015 het hoogst was met 1.243,7 kilo, is het gebruik met bijna 30% afgenomen tot 871,7 kg. In de kalversector, de sector met het op één na hoogste gebruik, is het gebruik met bijna 64% afgenomen van 137,5 kilo in 2015 tot 49,7 kilo in 2016.

De veranderingen in de kalkoen- en vleeskuikensector zijn marginaal. Het gebruik van chinolonen is toegenomen in de kalversector (20%) en sterk gedaald in de vleeskuiken- (48%) en kalkoensector (80%).

De veranderingen in de kalkoen- en vleeskuikensector zijn marginaal. Het gebruik van chinolonen is toegenomen in de kalversector (20%) en sterk gedaald in de vleeskuiken- (48%) en kalkoensector (80%).

Specifieke antibiotica-aanpak per diersector
Om het antibioticagebruik verder te verlagen wordt per diersector aan een andere aanpak gewerkt. Onderzoek naar kritische succesfactoren in de kalver-, vleeskuiken- en varkenssector en bij dierenartsen loopt. De uitkomsten van deze onderzoeken moeten leiden tot een duidelijk actieplan en maatregelen per diersector.

Op basis van sectorinformatie van de afgelopen jaren en de uitkomsten van de kritische succesfactorenonderzoeken zal SDa eind 2017 de benchmarkwaarden voor de kalver-, vleeskuiken- en varkenssector en voor de dierenartsen aanpassen. Vanwege het lage antibioticumgebruik in de melkveesector en het klein blijvende verschil in gebruik tussen bedrijven zijn verdere maatregelen voor de melkveehouderij niet nodig, aldus SDa.

 
 

Inloggen op de ledenportal