Boerderij: Opnieuw subsidie voor kosten salmonella-enting

07-06-2017

Pluimveehouders kunnen net als in voorgaande jaren ook dit jaar een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten voor een salmonella-vaccinatie bij leghennen en legvermeerderingsdieren.

RVO.nl, die sinds 2015 deze regeling uitvoert, heeft op zijn site de subsidievoorwaarden vermeld.

Voorwaarden subsidie
De regeling geldt voor plaatsingen vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Ook gevaccineerde hennen die al in 2016 zijn aangeschaft, maar op of na 1 januari 2017 op het vermeerderings- of legbedrijf zijn geplaatst, komen voor de subsidie in aanmerking. Dat geldt ook voor gevaccineerde dieren die in het buitenland zijn aangeschaft.

De kosten van de aanschaf, opslag, distributie en toediening van de vaccins komen in aanmerking voor subsidie. Er gelden standaardbedragen per gevaccineerd dier: € 0,12 voor een dier dat is gevaccineerd tegen S.enteritidis en € 0,19 voor een dier dat is gevaccineerd (met een duo-vaccin) tegen S.enteritidis en S.typhimurium.
Pluimveehouders kunnen de subsidie vanaf 1 juli 2017 tot en met 15 januari 2018 digitaal aanvragen via mijn.rvo.nl.

Opfokorganisatie machtigen
Pluimveehouders kunnen de opfokorganisatie machtigen de subsidie voor hen aan te vragen. Dat kan via een speciaal machtigingsformulier.
Net als in voorgaande jaren is 50% van de uitgekeerde subsidie afkomstig van de EU en wordt 50% gefinancierd via de DGF-heffing die door de pluimveehouders zelf wordt opgebracht.

 
 

Inloggen op de ledenportal