Boerderij: Vogelgriep in Belgiƫ verspreid in hobbycircuit

21-06-2017
België telde 9 vogelgriepbesmettingen in de laatste 3 weken. Via een pluimveehandelaar zijn besmette dieren bij hobbyhouders verspreid over heel België terecht gekomen.

Waar België tot een maand geleden behoorlijk gevrijwaard bleef van het hoogpathogene vogelgriepvirus dat in veel andere Europese landen volop werd aangetroffen, zowel bij wilde vogels als bij commerciële bedrijven, loopt sinds 1 juni de teller van het aantal besmettingen op.

Hobbyhouders en commerciële bedrijven

Dinsdag 20 juni werd een 9e besmetting gemeld met het H5N8-virus bij dieren van een hobbypluimveehouder in het zuidelijke Couvin. Van de 9 besmettingen waren er 7 bij hobbyhouders en 2 bij commerciële bedrijven (beiden pluimveehandelaren).

De meeste besmettingen zijn gelinkt aan één pluimveehandelaar. Deze heeft besmette dieren aan particulieren verkocht op diverse markten in Wallonië en geleverd aan een collega-handelaar, aldus het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Hierdoor zijn de besmette dieren over een groot deel van België verspreid, met name in het zuiden en westen van het land. Wilde vogels die het virus bij zich droegen zijn waarschijnlijk de oorspronkelijke bron. Niet alle besmettingen bij hobbyhouders zijn echter te herleiden tot diezelfde handelaar. Aangezien enkele houders geen contact hadden met anderen, is de besmetting bij hen waarschijnlijk door wilde vogels binnengebracht, zegt de FAVV.

Zomers weer

Verontrustend daaraan is dat er ondanks de zomerse omstandigheden nog steeds hoogpathogeen virus bij wilde vogels circuleert. Het virus overleeft met de huidige weeromstandigheden buiten een gastheer niet lang door uitdroging en uv-straling. Arjan Stegeman (voorzitter Deskundigengroep Dierziekten) schetste eerder al het worst case scenario: dat het virus net als laagpathogene AI-virussen blijft circuleren bij wilde vogels in Europa. Dat is echter nog nooit eerder gebeurd, en de zomer is nog maar net begonnen. De staart van de huidige epidemie is in ieder geval ongekend lang, mogelijk doordat het virus ook ongekend verspreid was onder wilde vogels afgelopen winter.

Lees meer over vogelgriep in het dossier
 
 
 

Inloggen op de ledenportal