Pluimveeweb: Dilemma vrije uitloop en vogelgriep

22-06-2017

De vogelgriep heeft miljoenen euro’s schade opgeleverd. Vooral bij de vrije uitlooppluimveehouders door de afwaardering van hun eieren. Dat moet anders. Aanpassing van de EU regels kost tijd. En die is er niet. Overleg moet doorgaan zodat individuele pluimveehouders niet weer de dupe worden bij de volgende vogeltrek in het najaar.

De 12 weken termijn aanpassen via de EU is de beste oplossing. Door nationaal en internationaal lobbywerk is dat proces uiteindelijk in gang gezet. Verschillende belangen en inzichten van de afzonderlijke lidstaten vertragen het proces. En de tijd dringt voor de vogels weer gaan trekken. Als vrije uitloopeieren bij volgende uitbraken weer uit het winkelschap verdwijnen, wordt de levensvatbaarheid van dit tussensegment zwaar aangetast.

Verdeeldheid EU-lidstaten
De Europese Commissie heeft een voorstel aangedragen. Sectorafgevaardigden zijn meermalen op gesprek geweest bij de Commissie maar zijn niet rechtstreeks betrokken bij het voorstel van de Commissie zoals dat begin juni is besproken. EUWEP heeft de leden van de agrarische commissie van het Europees Parlement geïnformeerd dat deze voorstellen niet haalbaar zijn. De voorkeur gaat uit naar eenzelfde regelgeving als voor biologische leghennen. De EU-lidstaten zijn verdeeld over hoe en wanneer de regelgeving aan te passen.

Tijd dringt
Het overleg moet nu op alle fronten doorgaan. Pluimveehouders ondersteun uw afgevaardigden en draag gezamenlijke standpunten uit. Kritische vragen in de Tweede Kamer en in het Europarlement zijn al zeer nuttig gebleken. LTO/NOP en NVP dringen aan op snelle beslissingen. „Het is nu juni, rekening houdend met het zomerreces, zitten we snel in de herfst als de vogeltrek weer begint”, aldus Hennie de Haan, voorzitter NVP.

Op donderdag 22 juni overlegt de Europese Commissie met de lidstaten.

Lees meer over dit dilemma in de nieuwste uitgave van het Pluimveeweb vakblad dat 22 juni verschijnt. Als u het vakblad Pluimveeweb niet ontvangt, vraag het dan hier gratis aan.

Tekst:Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal