Boerderij: Eierhandelaren vrezen tekort vrije-uitloopeieren

22-06-2017

Europese eierhandelaren en detaillisten voorzien problemen met de beschikbaarheid van vrije-uitloopeieren gedurende de winter, als gevolg van aanhoudende vogelgriepdreiging.

Hun bezorgdheid betreft de zogenoemde twaalfwekentermijn, dat is de periode waarin eieren van vrije uitloopkippen nog als vrije-uitloopei verhandeld mogen worden, nadat een ophokplicht is ingesteld wegens veterinaire noodzaak (zoals AI). Afgelopen winter duurde de ophokplicht langer dan twaalf weken, waardoor de status vrije-uitloopei verviel en eieren van opgehokte vrije-uitloopkippen alleen nog maar worden verhandeld als scharrelei.

De lange ophokplicht afgelopen winter leidde tot veel verwarring over de uitleg van de twaalfwekentermijn. In Nederland en Duitsland verdwenen vrije uitloopeieren uit de schappen. Consumenten kochten er biologische eieren en vooral scharreleieren voor in de plaats. De afzet van vrije-uitloopeieren herstelt zich nu geleidelijk, maar zit nog steeds 25% onder het niveau van voor de ophokplicht.

Versoepeling voor overdekte uitloop voorgesteld
De Europese eierhandelaren (verenigd in Euwep) en detaillisten (verenigd in Eurocommerce) hebben de Europese Commissie voorgesteld om de twaalfwekentermijn te versoepelen voor vrije-uitloopbedrijven die over een overdekte uitloop beschikken, en op die bedrijven een termijn van twintig weken te hanteren. In het voorstel moet die overdekte uitloop (Wintergarten in het Duits, veranda in het Engels) overdekt zijn met een gesloten dak en minimaal 20% van het staloppervlak beslaan. Die extra oppervlakte mag niet worden meegeteld als leefoppervlak bij bepaling van het aantal hennen dat mag worden gehouden.

De twaalfwekentermijn werd dit voorjaar niet in elk EU-land op dezelfde wijze uitgelegd. Zo lieten Nederland, Zweden en Denemarken deze termijn pas ingaan vanaf de dag dat jonge legkippen in een vrije uitloopstal aan de leg kwamen. De Europese Commissie heeft die drie landen voor die uitwerking op de vingers getikt.

Werkdocument besproken
Vandaag bespreken de experts van het Comité van Beheer van de Europese Commissie een werkdocument waarin de twaalfwekentermijn gehandhaafd blijft, maar waarin – als ‘versoepeling’ – staat die termijn pas te laten ingaan op het moment dat een opfokhen leghen wordt.

 
 

Inloggen op de ledenportal