Pluimveeweb: EU nog niet eensgezind over aanpassing 12 weken termijn

23-06-2017

Het overleg van de Europese Commissie met de lidstaten over wijziging van de handelsnormen voor vrije uitloopeieren heeft nog geen oplossing opgeleverd.

Donderdag 22 juni vergaderde de deskundigengroep voor de vierde keer over de de handelsnormen voor vrije uitloopeieren. Aan het begin van de vergadering presenteerde de heer Luis Carazo Jimenez, hoofd van de eenheid G3, het laatste voorstel waarin de Commissie de huidige vrijstellingstermijn van twaalf weken houdt in geval van de ophokplicht ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid.

Flexibiliteit periode
De Commissie introduceert meer flexibiliteit door de definitie van de begindatum van de 12 weken termijn te herformuleren. Volgens het voorstel van de Commissie moet de start voor elk koppel afzonderlijk worden berekend vanaf de datum waarop het koppel daadwerkelijk toegang heeft tot de vrije uitloop. In vergelijking, volgens de huidige wetgeving, begint de periode vanaf de datum die voor de gehele regio is vastgesteld.

Jan Huitema, Europarlementariër: „Eerdere voorstellen over de aanpassingen van de wintergarten zijn door o.a. de Fransen tegen gehouden. Dat voorstel zou ook geen voordeel voor de Nederlandse pluimveehouders opleveren. Nu gaat de discussie over de ingang van de 12 weken periode.”

Er zijn geen andere wijzigingen in het huidige systeem voorgesteld. De meeste van de deskundigen  zijn het eens met deze aanpak. Experts uit het Verenigd Koninkrijk, DE en IE waren tegen.

Helft voor
In de 12 weken vrijstelling periode dat eieren van opgehokte hennen toch als vrije uitloopei geleverd mag worden, was de helft van de deskundigen overeengekomen met het handhaven van de huidige regeling. De andere helft was verdeeld in twee “kampen”. De ene groep wil uitbreiding van de 12 weken termijn voor alle vrije uitloop pluimveehouders, de andere voor bepaalde gebieden.

De volgende vergadering is op 20 juli gepland en de vertegenwoordigers van de Commissie hopen dat dan beslissingen worden genomen.

 
 

Inloggen op de ledenportal