Boerderij: Saldi legkippen in de plus

28-06-2017
Pluimbedrijven met legkippen behaalden over de eerste vijf maanden dit jaar een bovengemiddeld saldo.

De € 132.134 lag 11,6% boven het gemiddelde saldo in de jaren 2007 tot en met 2016. Bedrijven met vleeskuikens moesten daarentegen genoegen nemen met een saldo dat 24% onder het tienjarig gemiddelde zat (€ 82.611).

Dit blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research (WER). Dit instituut berekent de maandelijkse saldi van agrarische bedrijven en maakt die om de maand bekend. In de pluimveesector betreft het standaard legpluimveebedrijven met 50.000 scharrelhennen en standaard vleeskuikenbedrijven met gemiddeld 100.000 kuikens, wat overeenkomt met bijna 120.000 opgehokte kuikens per ronde.

Positief inkomen legkippenbedrijven

Bij de legkippenbedrijven ligt het saldo sinds april boven het langjarig gemiddelde en wordt een positief inkomen behaald. De opbrengsten waren in mei hoger dan een jaar geleden, maar wel lager dan in april. De prijsdaling na Pasen viel dit jaar mee. Drie weken na Pasen heeft de markt zijn evenwicht gevonden, dankzij goede vraag door pakstations en eierverwerkers, aldus WER. De eierprijzen in mei waren 31% hoger dan een jaar eerder, waardoor de eieropbrengsten € 24.000 hoger uitvielen. Vooral daardoor was het saldo in mei € 33.201, tegen € 11.095 in mei 2016.

Saldo vleeskuikens gedaald

Het saldo van vleeskuikens was in mei bijna € 10.000 lager dan in mei 2016 door lagere opbrengsten en hogere voerkosten. In geen van de meimaanden van de afgelopen tien jaar was het saldo lager dan de € 19.206 van dit jaar. De contractprijzen van vleeskuikens zijn dit jaar licht gestegen, maar liggen nog 5% onder het prijsniveau van mei 2016.

 
 

Inloggen op de ledenportal