Pluimveeweb: Belgiƫ versoepelt maatregelen tegen vogelgriep

03-07-2017

De Belgische minister van Landbouw Borsus versoepelt vanaf zondag 2 juli, vier weken na de vaststelling van de eerste besmetting van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij een hobbyhouder in Wellin, een aantal beschermende maatregelen die de afgelopen weken werden ingevoerd in het kader van de vogelgriep.

Dat maakte het FAVV, de Belgische NVWA, vrijdag 30 juni bekend. De analyse van de verschillende besmettingen die de afgelopen weken werden vastgesteld in de gemeenten Wellin, Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Oostkamp, Ath, Menen, Couvin, Courcelles en Wangenies (Fleurus) heeft aangetoond dat het virus zich einde mei - begin juni via de verkoop op markten heeft verspreid. De nauwgezette toepassing van de beschermende maatregelen hebben ertoe geleid dat verdere verspreiding van het virus vermeden werd. Waakzaamheid is nog steeds geboden.

Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegestaan in het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen voor vogels afkomstig van buiten de gebieden, vogels van in de gebieden voor zover de houder niet tegelijk pluimvee houdt en voor vogels van handelszaken en dierenwinkels. In het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen blijven markten en andere verzamelingen van vogels verboden. Het inkorven van sportduiven voor wedstrijdvluchten is vanaf nu wel toegestaan op voorwaarde dat de duiven afkomstig zijn van liefhebbers die geen pluimvee hebben én dit inkorven gebeurt in een aangeduid inkorflokaal in het gebied.

Markten toegestaan

In de bufferzones rond de gevallen in Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Ath, Couvin, Courcelles en Wangenies (Fleurus) gelden vanaf de 15e dag na de afbakening van de bufferzone dezelfde versoepelingen als in het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen.

In de rest van België zijn markten van pluimvee en andere vogels opnieuw toestaan voor professionelen. Deze mogen evenwel geen watervogels aanbieden. De incidentele verkoop van vogels op markten blijft verboden. Indien er meerdere handelaars op eenzelfde markt aanwezig zijn, moeten zij zo ver mogelijk van elkaar staan. Andere verzamelingen van pluimvee zijn eveneens weer toegestaan in de rest van België. Ook hier zijn watervogels evenwel niet toegelaten. Het pluimvee moet in de 10 dagen voor de verzameling opgesloten of afgeschermd gezeten hebben.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal