Pluimveeweb: Smid bouwt om van legvermeerdering naar biologische leghennen

18-07-2017

Jan Pieter Smid verlengde zijn legvermeerderingsstal in het Flevolandse Zeewolde en bouwde deze om voor biologische leghennen. „De inrichting was versleten en de vooruitzichten voor biologische leghennen zijn beter dan voor vleeskuiken- of legouderdieren”, vertelt Smid.

De familie Smid houdt aanstaande vrijdag 21 juli van 14.00 tot 18.00 uur op hun bedrijf aan de Dodaarsweg 53, 3897 LP in Zeewolde.

Jan Pieter (37) met rechts naast hem zijn broer Aijolt Smid (38) in de overdekte uitloop van hun omgebouwde stal. Nadat de familie Smid jarenlang vleeskuikenouderdieren en later legouderdieren in de stal hield, verlengden ze dit jaar de stal en bouwden deze om voor biologische leghennen. De broers hebben samen een pluimvee- en akkerbouwbedrijf met 80 hectare akkerbouw. In 2011 namen ze een nieuwe stal voor 18.000 vleeskuikenouderdieren op een andere locatie in Zeewolde (circa 7 kilometer vanaf deze locatie) in gebruik. „Aijolt verzogt de vleeskuikenhouderdieren en ik de leghennen. Om ziekte overdracht tegen te gaan, komen we niet bij elkaar in de stal. Alleen in noodgevallen”, vertelt Jan Pieter Smid. De akkerbouwwerkzaamheden doen de broers samen.

De verlengde stal met wintergarten kan 18.000 biologische leghennen huisvesten. In de stal zijn twee rijen met het Bolegg Terrace systeem geplaatst, waarbij de mest verwijderd wordt via de putloze mestband met knik. „We zaten met een bestaande stal. Ik heb verschillende systemen bij andere leghennenhouders bekeken en vergeleken. Ook heb ik met andere leghennenhouders gebeld over hun ervaringen met deze systemen. Het Bolegg Terrace systeem leek me een goed en degelijk systeem. Ook was het qua prijs interessant. Bovendien werkten we al jaren met inrichting van Vencomatic”, licht Jan Pieter Smid zijn keuze toe.

De familie was tot september vorig jaar van plan om een nieuwe vleeskuikenouderdierenstal te bouwen. De vergunning daarvoor lag al klaar. „Vorig jaar waren de broedeiprijzen slecht. Ook waren de vooruitzichten niet heel rooskleurig waardoor het lastig zou zijn om een goed contract te krijgen. Daarom hebben we in oktober vorig jaar besloten om de vergunning om te zetten naar biologische leghennen. Met de gunstige vooruitzichten voor biologische eieren leek dat ons de beste keuze”, zegt Smid.

De stal is inclusief voorruimte 138 lang en 13 meter breed. Aan beide zijkanten van de stal zit een Wintergarten van ieder 6,5 meter breed. Daardoor heeft de stal een vreemde vorm. „Volgens de eisen mag de uitloop maximaal 350 meter van de stal verwijderd zijn. Met onze omliggende grond kwam het beste uit om aan beide zijkanten van de stal een overdekte uitloop te maken”, licht Smid toe. „Vroeger hielden we 15.000 legouderdieren. Na de verlenging van de stal van 80 naar 138 meter kunnen we slechts 3.000 leghennen meer houden omdat de biologische hennen veel meer ruimte moeten hebben.”

De familie gaat ventileren op basis van onderdruk en temperatuur. Dit doet Smid op advies van de leverancier van de ventilatoren. De linkse ventilator met de bolle plaat eronder zuigt stallucht uit de stal de rechtse blaast lucht in de stal. „Als het ’s winters kouder wordt, blaast de inblaasventilator minder lucht in de stal. Ook gaat de plaat onder de inblaasventilator dan automatisch omhoog zodat de lucht ook de hoeken van de stal bereikt”, vertelt Smid. „Dit is pas de tweede stal waarin op die manier wordt geventileerd. Ik moet ervaren of dit zo werkt en of er geen toch ontstaat.”

In de nok van de stal hangen zes inblaas- en zes uitzuigventilatoren.

De mest op de mestbanden in de stal wordt in de stal voorbelucht met lucht afkomstig uit de luchtmengkast.

Naast de stal liet Smid een mestloods bouwen.

De familie koos voor een mestnadroogsysteem van Salomons. „Hiermee hopen we een drogestof percentage van 70 tot 80 procent te halen”, zegt de leghennenhouder.

Smid gebruikt de mest van hun vleeskuikenouderdieren op hun eigen akkerbouwgrond. De gedroogde biologische leghennenmest gaan de pluimveehouders s afvoeren naar biologische akkerbouwers. De familie is op korte termijn nog niet van plan om over te schakelen naar biologische akkerbouw. „De gedroogde biologische leghennenmest kunnen we voor een lagere prijs afvoeren dan de vleeskuikenouderdierenmest.”

Naast de lichtstraat aan iedere zijkant van de stal, zitten er in de achterwand een aantal ramen. De familie koos voor hoogfrequente TL verlichting en LED slangen in het systeem.

De mestband loopt over de vloer. Daardoor hoefden ze geen put te bouwen.

Smid kocht een nieuwe PSPC 30 eierpakker van Prinzen. „Onze oude inpakker was niet geschikt om eieren op plastic trays te verpakken. Daarom hebben we een nieuwe aangeschaft.” Hij verwacht iedere dag in anderhalf tot twee uur de eieren van alle 18.000 biologische hennen afgedraaid te hebben.

Zowel in de Wintergarten als buiten naast de Wintergarten hangen drinknippellijnen voor de hennen. Tijdens het maken van de foto’s op woensdag 12 juli zijn installateurs nog druk bezig de laatste hand te leggen aan de stal. Ook moet Smid de uitloop buiten naast de stal nog afgazen.

De familie Smid houdt aanstaande vrijdag 21 juli van 14.00 tot 18.00 uur op hun bedrijf aan de Dodaarsweg 53, 3897 LP in Zeewolde. Begin augustus ontvangt Jan Pieter Smid de eerste witte biologische leghennen. „We leveren de eieren aan de Duitse eierhandelaar Eifrisch en hebben een afspraak voor de komende drie rondes”, vertelt Smid.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal