Pluimveeweb: NVP en LTO/NOP teleurgesteld in voorstel uitlooopei

20-07-2017

De NVP en LTO/NOP zijn teleurgesteld in het voorstel van de Europese Commissie dat vrije uitloop eieren na 16 in plaats van 12 weken hun status verliezen. „We hadden ingezet op dezelfde regeling als voor biologische eieren, waar de hennen minimaal twee derde van hun leven naar buiten moeten kunnen”, zegt NVP secretaris Aalt den Herder.

„Het is een kleine verbetering maar niet de oplossing. De afgelopen herfst, winter en lente duurde de ophokplicht in veel landen 20 tot 23 weken. Dan ondervinden vrije uitloop leghennenhouders dus nog veel schade. De kans is namelijk groot dat vanaf komend najaar opnieuw een ophokplicht wordt ingesteld omdat de vogelgriepdruk hoog is.”

Door de ophokplicht hebben vrije uitloop eieren 25 procent marktaandeel verloren. „Deze grote verschuivingen zijn niet wenselijk voor de markt omdat hierdoor leghennenhouders massaal kunnen besluiten om over te gaan naar biologisch zodat het aanbod van biologische eieren veel te hoog en de prijs veel te laag wordt.”

„Helaas is de Europese Commissie niet ingegaan op ons voorstel, de opvattingen tussen lidstaten verschillen te veel, een compromis is het resultaat.”

Eén groep getroffen

Een ander voorstel om de termijn van 12 naar 20 weken te verlengen had de NVP zich ook nog in kunnen vinden. In dat voorstel zouden de vrije uitloop hennen 20 procent extra ruimte krijgen in de Wintergarten.

De 16 weken gelden in het nieuwe voorstel per koppel. Als een leghennenhouder tijdens de 16 weken termijn nieuwe vrije uitloophennen opzet dan gaat de periode van 16 weken weer opnieuw in. Het is volgens Den Herder nog onduidelijk wanneer die 16 weken ingaan. Geldt het voor een 17 weekse hen of 20 weekse. „Als het voor een 17 weekse hen geldt, dan wint een leghennenhouder één week omdat de hennen pas vanaf 20 weken volop leggen.”

Door de EU regelgeving werden met name vrije uitloop leghennenhouders hard getroffen. De EU heeft hiervoor een potje beschikbaar als Nederland 50 procent mee zou betalen. Maar Van Dam werpt allerlei bezwaren op en zag daar tot nu toe nog steeds vanaf omdat hij het als een marktprobleem en bedrijfsrisico ziet. Den Herder is hier zeer teleurgesteld in.

Meer rechtszaken

Vrije uitloop leghennenhouders voelden zich onterecht benadeeld door de halsstarrige houding van Van Dam en spanden een rechtszaak tegen de overheid aan. Die rechtszaak verloren ze. Den Herder verwacht dat vrije uitloop leghennenhouders in de toekomst meer rechtszaken aan gaan spannen omdat ze het niet eens zijn dat ze geen vergoeding ontvangen voor afwaardering van eieren die alleen hen raakt, als direct gevolg van een door de overheid opgelegde ophokplicht.

„De Europese Commissie heeft verzuimd een goede en structurele oplossing te regelen, het is daarom nog meer van belang dat de Nederlandse overheid regelt dat aanspraak kan worden gedaan op beschikbaar EU budget. Het alternatief is wat mij betreft dat Nederland 100 procent van de schade compenseert.”

Maximaal haalbare

Ernest Bokkers, secretaris van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP is het grotendeels met Den Herder eens. „We hadden ook liever geen termijnen gezien zoals bij biologische eieren. Maar de Europese Commissie vond dat niet acceptabel. Dit lijkt de maximaal haalbare oplossing. Wel bepleiten we om als alternatief van de 16 weken, een langere termijn met aanvullende voorwaarden mogelijk te maken”, zegt Bokkers.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal