Boerderij: Verzekeren tegen dierziekten via Biomeerwaarde

20-07-2017
Pluimveehouders die lid zijn van coöperatie Biomeerwaarde Ei kunnen zich aansluiten bij een collectieve verzekering tegen schade als gevolg van dierziekten.

Pluimveehouders die lid zijn van de coöperatie worden de komende tijd benaderd voor deelname.

De basis van de collectieve verzekering is dekking tegen directe gevolgschade van vogelgriep, zoals schade door leegstand na een (preventieve) ruiming.

Pluimveehouders sluiten de verzekering rechtstreeks af bij een Duitse verzekeringsmaatschappij (een dochteronderneming van de Duitse Raiffeisen-Volksbank) waarmee Biomeerwaarde afspraken heeft gemaakt voor collectief voordeel. Dat levert ‘aanzienlijk’ premievoordeel op, aldus directeur Wim Thomassen. De animo is groot: Thomassen verwacht dat zo’n 90% van de bijna veertig leden zich zal aansluiten.

Indirecte schade

Naar wens kan de verzekering verder worden uitgebouwd en dekking bieden tegen (de gevolgen van) andere dierziekten zoals salmonella. Ook is het een optie andere indirecte schade te verzekeren, bijvoorbeeld wanneer jonge hennen niet geleverd konden worden vanwege vogelgrieprestricties.

Er is geen maximum aan het bedrag dat wordt uitgekeerd; het percentage eigen risico is een keuze van de pluimveehouder en varieert tussen de 1% en 4%. Premie bedraagt € 0,20 tot € 0,50 per kip op jaarbasis, afhankelijk van voor welke mogelijkheden wordt gekozen.

De collectieve verzekeringsmogelijkheid is specifiek voor leden van de Biomeerwaarde Ei, goed voor circa 25% van de Nederlandse bio-eieren. “Een klein voordeel van coöperatieve samenwerking is dat je collectief dergelijke dingen kunt oppakken,” aldus Thomassen.

Gevolgschade verzekeren gebruikelijker in Duitsland

Vogelgriepuitbraken zijn de aanleiding geweest om het gesprek aan te gaan met een Duitse verzekeringsmaatschappij om de verzekering via deze weg in Nederland aan te bieden. In tegenstelling tot in Nederland is het in Duitsland veel gebruikelijker dat pluimveebedrijven zich kunnen verzekeren tegen de gevolgschade van dierziekten.

 
 

Inloggen op de ledenportal