Pluimveeweb: LTO/NOP en NVP vraagt EZ financiƫle steun fipronil gedupeerden

03-08-2017

LTO/NOP en NVP hebben reeds in dit stadium de noodklok geluid voor de financiële gevolgen op de gezinsbedrijven. Het ministerie van Economische Zaken heeft echter geen noodfonds beschikbaar voor getroffen pluimveehouders door fipronil.

Dat zeggen LTO/NOP voorzitter Eric Hubers en NVP secretaris Aalt den Herder na vragen van Pluimveeweb.nl. „De sector is slachtoffer geworden van een frauduleuze handeling waar de getroffen pluimveehouders part noch deel aan hebben. Deze getroffen pluimveehouders hebben immers te goeder trouw een bedrijf ingeschakeld voor de behandeling tegen bloedluis, waarbij telkenmale verzekerd werd dat het middel effectief en veilig was”, vertelt Den Herder.

„We hebben het ministerie van Economische Zaken daarom afgelopen vrijdag 25 juli bij het crisisoverleg betrokken en voorgesteld een noodfonds op te richten voor getroffen pluimveehouders. Zij lijden nu honderdduizenden euro’s schade en enkelen dreigen zelfs failliet te gaan, terwijl ze hier niet zelf schuldig aan zijn. De pluimveesector draagt jaarlijks miljoenen euro’s bij aan de Nederlandse economie en zorgt voor veel werkgelegenheid. Daarom vinden we dat de overheid bij een crisis zoals deze zijn verantwoordelijkheid moet pakken en de getroffen pluimveehouders financieel zou moeten steunen. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) kan hier echter niet op ingaan. Er ligt simpelweg geen crisisgeld op de plank om hiervoor te gebruiken, is hun reactie”, zegt Den Herder.

Geen bestrijdingsplichtige dierziekte

„In de sector is veel onrust ontstaan omdat de bedrijven waar fipronil wordt aangetroffen hun kippen mogelijk zullen moeten ruimen om weer schoon te worden. Het gaat hier niet om een bestrijdingsplichtige dierziekte, om die reden zijn hiervoor geen fondsen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld bij vogelgriep. We maken een analyse van de potentiële impact op de sector. Uitgangspunt is dat het gaat om een private aangelegenheid”, reageert persvoorlichter Judith Sluiter van het Ministerie van Economische Zaken.

Geen geld uit DGF

Den Herder is zeer teleurgesteld over het antwoord  van EZ. Hij vindt dat Nederland getroffen pluimveehouders niet failliet mag laten gaan en tegemoet moet komen. Maar als EZ niks kan, weet hij nog niet waar die steun wel vandaan moet komen. Vanuit de banken verwachten we opschorting van aflossingen.” Wellicht biedt Europa nog mogelijkheden.

„Om getroffen pluimveehouders te steunen gaan we geen geld uit het Diergezondheidsfonds (DGF) gebruiken omdat dat geld daar niet voor bedoeld is”, reageert LTO/NOP voorzitter Eric Hubers.

Huilende pluimveehouders

De NVP secretaris werd de afgelopen week door meerdere huilende pluimveehouders gebeld. „Enkele pluimveehouders zijn op dit moment met hun bank en accountant in gesprek hoe ze dit financieel moeten overbruggen en oplossen.”

Maar ook de praktische problemen in de stal worden met het uur nijpender. „Waar laat je grote hoeveelheden eieren? Waar ga je met de mest naar toe? Dit gaat stank- en vliegenproblemen geven als er niet snel een oplossing komt. Vooral de grote bedrijven zijn afhankelijk van wekelijkse afvoer van eieren en mest.”

Al met al is het een ramp voor de getroffen pluimveehouders en de hele pluimveesector, vindt Den Herder. Hij hoopt dat de eierconsumptie – ondanks alle onrust rond fipronil – op peil blijft.

Hele bedrijf op slot

Den Herder betreurt het dat het hele bedrijf op slot gaat als een leghennenhouder met meerdere vestigingen en meerdere stallen één stal door ChickFriend heeft laten behandelen. „Daardoor liggen er nu onnodig duizenden eieren zonder fipronil in de opslag, die van de NVWA niet verhandelt mogen worden. Daar  moet snel een oplossing voor komen. Anders gaan er bedrijven failliet.” Hierover zijn de NVP en LTO/NOP nu met de NVWA in gesprek om die eieren geborgd af te kunnen voeren naar de pakstations.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal