Boerderij: RIVM: geen gezondheidsschade door fipronil

03-08-2017
Bij normale consumptie is er geen gezondheidsschade te verwachten door het eten van eieren waarin fipronil is aangetroffen. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op zijn website.

Voor kinderen zouden er mogelijk gezondheidseffecten kunnen optreden, bij consumptie van eieren waarin de hoogste fipronilwaarden zijn aangetroffen.

Fipronil mag in eieren niet voorkomen, dus bestaat er geen norm voor toegelaten residuen. Er zijn echter wel waarden vastgesteld, waarbij gezondheidseffecten kunnen optreden.

Bij de beoordeling van mogelijke gezondheidseffecten worden twee normen in ogenschouw genomen: de ArfD en de ADI. ARfD is de acute referentie dosis, de hoeveelheid die iemand binnen een dag kan binnenkrijgen, zonder noemenswaardige gezondheidseffecten. ADI is de norm voor aanvaardbare dagelijkse inname, de hoeveelheid die iemand een leven lang kan consumeren zonder herkenbare gezondheidseffecten. De waarden voor fipronil zijn door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit vastgesteld op basis van tweejarig onderzoek bij ratten die fipronil via het eten binnenkregen.

ArfD- en ADI-waarden voor fipronil

De ARfD-waarde voor fipronil is 0,009 mg/kg. De ADI-waarde is 0,0002 mg/kg. Volgens het Duitse Bundesinstituut für Risikobewertung (BfR) variëren de bij de huidige onderzoeken aangetroffen waarden van fipronil en de daarbij horende afbraakproducten van 0,0031 tot 1,2 mg/kg in eieren en 0,0015 tot 0,0156 mg/kg in kipvlees.

Er zijn bij de huidige blootstelling via de consumptie van eieren met fipronil geen acute gezondheidseffecten te verwachten, zegt het BfR. Maar het instituut tekent daarbij aan dat bij de huidige stand van de wetenschap het niet uitgesloten kan worden dat er gezondheidseffecten bij kinderen zouden kunnen optreden.

Daarbij houdt het Duitse instituut rekening met maximale residugehalten voor fipronil van 0,005 mg/kg, de grens waarboven wordt opgetreden tegen een vervuiling.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal