Boerderij: ‘Meten met twee fipronil-maten’

03-08-2017

Meten met twee fipronil-maten’

Onduidelijk en omslachtig beleid rondom fipronil veroorzaakt onnodige onrust.

Vooropgesteld, fipronil hoort niet in eieren te zitten. Niet in 0,005 milligram per kilo, zoals de norm toestaat. Helemaal niet. Het middel is verboden. In Nederland zijn waarde tot 0,13 milligram aangetroffen!

De insecticide fipronil is schadelijk voor de volksgezondheid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blokkeert terecht 180 bedrijven die bloedluisbestrijder ChickFriend inhuurde. De schuldvraag van deze bedrijven is niet aan de orde. Pluimveehouders gingen te goeder trouw af op toezeggingen en een gesuggereerde IKB-erkenning. Zij zitten nu wel op de blaren.

Mediaophef die NVWA veroorzaakt, is kwalijk

Echt kwalijk is de mediaophef die de keuringsdienst veroorzaakt. Plaatsvervangend inspecteur-generaal Freek van Zoeren adviseerde dinsdagavond in Nieuwsuur even helemaal geen eieren te eten, hetgeen zijn woordvoerder amper 12 uur later afzwakte tot eieren met een bepaalde code. De pluimveesector is terecht woedend.

Belgische voedselautoriteit predikt rust

De vraag is ook waarom de NVWA de alarmbel zo nadrukkelijk luidt. Diverse deskundigen relativeren het acute gezondheidsrisico. In België predikt voedselautoriteit FAVV juist rust, terwijl de waarden ook de 0,005 milligram overschrijden. De FAVV ziet echter geen gevaar voor de volksgezondheid, en geeft dan ook geen publiekswaarschuwing.

Hier wordt op zijn minst met twee maten gemeten. Onduidelijk en tweeslachtig beleid veroorzaken onnodige onrust onder pluimveehouders én onder consumenten.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal