Pluimveeweb: Noodfonds voor getroffen pluimveehouders

06-08-2017

Jules Slangen en Marco Janssen van Lifarma uit Baexem (LB) en Alex Janssen van Vepymo hebben een noodfonds voor door fipronil getroffen pluimveehouders opgericht.

„Alle Nederlandse leghennenhouders worden nu geraakt door het fipronil incident. Zowel direct als indirect, met enorme drama’s en schade als gevolg. Dit alles omdat ze ten goeder trouw zaken hebben gedaan met een bedrijf met een goedgekeurd luizenbestrijdingingsmiddel (Dega 16) waar achteraf het voor pluimvee verboden middel fipronil in bleek te zitten”, zegt Marco Janssen.

„Dit is voor ons de beweegreden geweest om dit initiatief te starten om zo de Nederlandse pluimveehouderij een hart onder de riem te steken. Wij vinden namelijk dat de toekomst van deze belangrijke sector gewaarborgd moet blijven!”

„Lifarma zal het voortouw nemen om als eerste 5.000 euro over te maken, en verwacht dat iedereen die de pluimveehouderij een warm hart toedraagt dit voorbeeld naar daadkracht zal volgen. Alle stortingen komen rechtstreeks tegoed aan de sector”, zegt Janssen.

Storten kan vanaf zaterdag

Vanaf zaterdag 5 augustus kan iedereen geld storten voor de door fipronil getroffen pluimveehouders op rekeningnummer: NL91 RABO 0321581644 ten name van Stichting Gezond Ei.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal