Boerderij: Fipronil-affaire gaat niet over gevaar, maar over vertrouwen

04-08-2017
Hoewel er niets mis is met het Nederlandse tafelei, lijkt het land op zijn kop te staan. De fipronil-kwestie barst in Nederland uit zijn voegen, terwijl de Belgische autoriteiten mondjesmaat informatie verstrekken.

Het fipronil-incident leek aanvankelijk een kwestie van een paar gisse jonge ondernemers die een slinkse manier hadden gevonden om met een niet-toegelaten middel lastig ongedierte te bestrijden. Inmiddels is het uitgegroeid tot een buitenproportionele affaire, die tot over de landsgrenzen gaat. Inmiddels staat de export van Nederlandse tafeleieren naar Duitsland voor een deel op losse schroeven.

Wisten de jonge ondernemers van het Barneveldse bedrijf ChickFriend dat ze dat ze gebruikmaakten van een illegaal middel? Of zijn zij er ‘ingeluisd’ door hun Belgische leverancier Poultry Vision? Wisten de pluimveehouders die gebruikmaakten van de diensten van het Nederlandse bedrijf dat er een illegaal middel in het spel was?

Waarschuwingen over betrouwbaarheid middel

In februari 2014 melden de jonge ondernemers trots op Facebook dat ze een ‘dikke nieuwe kar en bus hadden gekocht voor de strijd tegen bloedluis’. Twee weken later lanceerden ze hun website. Hun bestrijdingsmiddel haalden ze uit België.

In de loop van juni dit jaar werden via internet en in sociale media waarschuwingen geuit over de betrouwbaarheid van het door het Nederlandse bedrijf gebruikte middel, onder andere naar aanleiding van een lovend artikel op Pluimveeweb onder de kop ‘Na behandeling al negen maanden bloedluisvrij’. Het bedrijf zelf prees de bloedluisbestrijding aan: ‘geen risico voor kip en ei’.

Belgische autoriteiten al eerder op de hoogte

En wanneer hadden de Belgische autoriteiten al lucht van de zaak? Op donderdag 20 juli deden Belgische diensten een inval bij het bedrijf Poultry Vision in Weelde en werd de bedrijfsleider aangehouden voor verhoor. Later werd ook een loods in Baarle-Hertog doorzocht. Het lijkt erop dat de Belgische autoriteiten zeker al in juni op de hoogte waren dat er verboden fipronil in de eieren zat. Zij maakten daarvan pas officieel en openbaar melding op 20 juli, om het strafrechtelijk onderzoek niet te doorkruisen.

Op het moment van de arrestatie en inval waren in België al eieren van de markt geweerd van tien bedrijven, zonder dat er enige ruchtbaarheid aan was gegeven. In Nederland kwam het spel op de wagen door een publicatie in De Stentor, twee dagen na de inval in België. Toen ging het nog om een onderzoek naar zeven Nederlandse bedrijven die waren geblokkeerd en vier waarvan de eieren werden teruggehaald.

Vertrouwen weggevaagd

Inmiddels weten we dat zo’n 180 bedrijven direct de gevolgen van de affaire ondervinden, doordat ze (tijdelijk) geblokkeerd worden. Maar voor veel meer bedrijven zijn de gevolgen merkbaar. Niet omdat er echt iets ernstig mis is met het product, maar doordat het vertrouwen in het Nederlandse ei door alle commotie en onduidelijkheid bij de consument en sommige buitenlandse afnemers is weggevaagd.

Voedingsdeskundigen hebben duidelijk gemaakt dat de minieme hoeveelheid fipronil in het ei niemand ziek maakt. Maar de stof hoort er nu eenmaal niet in te zitten. Het gaat niet om het gevaar, maar om het vertrouwen.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal