Boerderij: Schippers en Van Dam onder vuur

07-08-2017
De fipronil-affaire in de legpluimveesector krijgt een forse politieke staart. De Tweede Kamer is zeer kritisch over de aanpak van de NVWA onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) en minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Uit een brief van Schippers en Van Dam aan de Tweede Kamer blijkt dat al op 19 juni bekend was dat er sprake was van besmettingen bij eieren, terwijl er pas op 22 juli alarm is geslagen. In de tussentijd zijn veel bedrijven nog door het verdachte bedrijf Chickfriend ontsmet met het middel, waardoor de omvang van het probleem werd vergroot.

Schade: € 150 miljoen tot € 300 miljoen

De schade wordt inmiddels geschat op € 150 miljoen tot € 300 miljoen, enkele tonnen per bedrijf – nog los van de sociale gevolgen.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) vraagt waarom Chickfriend nog een maand illegale activiteiten kon voortzetten. Had de NVWA niet uit voorzorg de activiteiten van het bedrijf kunnen stilzetten? Dik-Faber wil van de bewindslieden weten of Chickfriend wist waar het mee bezig was.

 

‘Gesold met voedselveiligheid’

CDA’er Jaco Geurts reageerde voor het weekeinde al woedend op de brief die Schippers en Van Dam naar de Tweede Kamer stuurden, waarin ze uitleggen dat de fipronil-besmetting bij eieren in België al begin juni aan de orde was, terwijl er pas op 19 juli de eerste monsters in Nederland zijn genomen. Er is, zegt Geurts, zo’n twee maanden gesold met de voedselveiligheid, waarvan nu de pluimveesector de dupe wordt. “Ongehoord en onacceptabel. De onderste steen moet boven.”

Besmette kippen doden

SP’er Frank Futselaar begrijpt ook niet waarom het zo lang moest duren voordat de NVWA naar buiten toe actie ondernam. De reactie van de NVWA kwam rijkelijk laat, gezien de potentiële ernst van de situatie, aldus de SP‘er. Ondertussen betwijfelt de Partij voor de Dieren of de ruiming (doden en vernietigen) van besmette kippen wel legaal is, ook al heeft de rechter vrijdag de ruiming niet verboden. Een aantal dierenbeschermingsorganisaties had daarom gevraagd. De redenering van Kamerlid Esther Ouwehand is dat de Wet niet toestaat dieren te doden, tenzij dat voor de bedrijfsmatige productie van dierlijke producten gebeurt.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal