Boerderij: ‘IKB-logo is misbruikt door Chickfriend’

07-08-2017
Het kwaliteitssysteem IKB EI en IKB PSB (kwaliteitssysteem voor pluimveeservicebedrijven) heeft niet gefaald, volgens de belangenbehartigers in de pluimveehouderij. Er zijn echter wel hiaten die opgelost dienen te worden.

De bestrijding van bloedluizen en vliegen is nu niet opgenomen in het kwaliteitscertificaat van IKB, maar dat moet in de toekomst wel gebeuren, aldus Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

“We hebben met IKB EI/PSB een goed kwaliteitssysteem, maar dit soort illegale praktijken waarbij met opzet gehandeld is, zijn niet te voorkomen door meer regels op te stellen op papier”, vertelt Hugo Bens, ZLTO-voorzitter pluimveehouderij. “Ook als we in de toekomst de bestrijding van bloedluis wel in het kwaliteitssysteem opnemen, kunnen we de huidige problemen zoals nu met fipronil niet voorkomen. We kunnen wel stellen dat het IKB-logo is misbruikt door Chickfriend, door met auto’s van het zusterbedrijf Chickclean voor te rijden, die wel een IKB PSB-erkenning had voor het ontsmetten van de stallen.”

 

Dega-16 niet toegelaten door CTGB

Pluimveehouders hebben op goed vertrouwen gehandeld met het uit handen geven van de bestrijding van bloedluizen. Elk pluimveebedrijf dat deelneemt aan kwaliteitssysteem IKB EI, is verplicht een IKB PSB-bedrijf(pluimveeservicebedrijf) in te schakelen voor het enten, laden, ongediertebestrijding, snavelbehandeling, reiniging en ontsmetting. Echter, voor het bestrijden van vliegen en bloedluizen is er geen paragraaf opgenomen in het IKB-PSB. Dat het bedrijf Chickfriend geen IKB-PSB-erkenning voor het reinigen en ontsmetten heeft, is dus niet het probleem. Chickfriend had het middel Dega-16, ook zonder fipronil, niet mogen gebruiken ter bestrijding van bloedluizen, omdat het middel niet gecertificeerd is bij het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB).

 
 
 

Inloggen op de ledenportal