Boerderij: ‘Ondanks onduidelijkheid fipronil moeten we vooruit’

09-08-2017

De door de fipronil-crisis getroffen pluimveehouders zijn zwaar aangeslagen, maar niet verslagen. Dat bleek tijdens de door de gemeente Barneveld en LTO/NOP georganiseerde bijeenkomst in de zwaarst getroffen regio De Gelderse Vallei.

Ruim een derde van alle door ChickFriend met fipronil behandelde stallen staat in deze regio. “Ondanks veel onduidelijkheid over hoe we de fipronil uit de kippen krijgen en hoe we de stallen weer vrij krijgen, moeten we vooruit”, stelt Marjan van de Vis.

Van de Vis is een van de pluimveehouders die bereid is gevonden om de in groten getale toegestroomde journalisten te woord te staan. Samen met onder andere Jacco Wisserhof, Martijn van Veldhuizen, Rianne van Ginkel, Marjan Bouw en Helmus Torsius vingen zij de vragen af, waardoor zo’n driehonderd andere pluimveehouders met aanhang de bijeenkomst ongestoord konden bijwonen.

De pluimveehouders togen met een zwaar gemoed en met veel vragen naar de Barneveldse Veluwehal en kregen in een open discussie met sectorvertegenwoordigers en ook de NVWA tekst en uitleg over de gang van zaken.

Bedrijven staan voor gezamenlijk probleem
Eric Hubers (LTO/NOP) over de bijeenkomst: “Er is onder andere discussie over het optreden van de NVWA en hoe normen worden gehanteerd. Wat iedereen duidelijk is geworden, is dat we als sector, ook de niet direct getroffen bedrijven, voor een gezamenlijk probleem staan. We hebben een onbesproken product nodig om de markt op te kunnen en ik ben blij dat we dat voor de aanwezigen voor het voetlicht hebben kunnen brengen.”

NVWA-woordvoerder Benno Bruggink voegt daar aan toe: “Ik begrijp heel goed dat de crisis en de blokkades er zwaar in hakken. Echter, transparantie en duidelijkheid zijn voor ons én de sector van het bovenste belang om het vertrouwen van de consument terug te winnen. Het ergste wat ons kan gebeuren, is dat we nu niet voorzichtig genoeg zijn en daardoor hier volgende week weer in een crisissituatie staan. Dat ons verweten wordt dat we alles tot 300% zeker willen weten, kan ik daardoor wel plaatsen.”

Toekomstplannen
De getroffen pluimveehouders plannen hun toekomst. Op de korte termijn is daar de vraag van het weer vrij krijgen van de niet behandelde stallen. Dat is in een aantal gevallen gerealiseerd en zal de komende dagen bij meerdere bedrijven geregeld worden nadat NVWA controle zekerheid geeft over de afwezigheid van fipronil.

Daarbij is haast geboden, stelt Jacco Wisserhof: “Sommige collega’s staat het water al tot boven de lippen. Schone eieren moeten weer weg kunnen.”

Kippen ruien
Daarnaast worden de hennen op het grootste deel van de bedrijven geruid. Helmus Torsius: “Gezien de economische waarde van de veelal jonge hennen, is dat de enige optie; een optie die een risico met zich meebrengt. Niemand kan met zekerheid zeggen of ruien afdoende is of fipronil uit het systeem van de hennen te krijgen. Dat hopen we, daar is een logische uitleg voor, maar zeker is het niet.”

Tijd om bij de pakken neer te gaan zitten is er niet, zo stelt Rianne van Ginkel: “Je doet wat je kunt. Voor ons betekent dat dat we op twee bedrijven van elk 60.000 hennen gaan ruien. Op het ene bedrijf omdat het behandeld is, op het andere omdat we niet snel genoeg groen licht van de NVWA krijgen.”

‘Er moeten geen claims van de eierhandel komen. Dan houdt het voor velen op’

Voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen
Ze stelt dat dat emotioneel én financieel een grote impact heeft, maar een keus is er niet: “De komende weken komen we wel door, maar er moeten geen claims van de eierhandel gaan komen. Dan houdt het voor velen op.”

Toch is juist dat een zorg die leeft bij onder andere belangenbehartiger Eric Hubers: “Ondanks een goede relatie van de sector met de eierhandel zullen zijn ons aansprakelijk gaan stellen voor de recall van eieren. Een van de belangrijkste punten in onze gesprekken met de overheid is dat we steun of voorzieningen kunnen treffen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen.”

 
 

Inloggen op de ledenportal