Pluimveeweb: 'NVWA is traag, star en kost ons handenvol geld'

10-08-2017

De door fipronil getroffen leghennenhoudster Liset Grootentraast is woest op de NVWA. „De NVWA is traag, star en kost ons handenvol geld.”

In mei lieten Liset en haar man Mark Grootentraast twee van hun drie stallen met witte scharrelhennen op hun bedrijf in Averlo (OV) behandelen tegen bloedluizen door ChickFriend. Hun bedrijf werd daarom donderdag 27 juli op slot gezet door de NVWA en de eieren werden onderzocht op de aanwezigheid van fipronil. Aangezien het fipronilgehalte in de eieren van de twee behandelde stallen te hoog was, liet Grootentraast beide stallen afgelopen vrijdag 4 augustus ruimen. Zowel de geruimde hennen als alle besmette eieren werden afgelopen zaterdag 5 augustus door de Rendac opgehaald.

„We dachten dat we de eieren uit de niet besmette stal 1 vanaf zaterdag weer mochten leveren. Maar de NVWA deelde ons mee dat de eieren uit stal 1 nogmaals onderzocht moesten worden op de aanwezigheid van fipronil. Uit het eerdere onderzoek bleek dat er geen fipronil is de eieren is aangetroffen, 0,0 procent! Dat de eieren uit stal 1 opnieuw onderzocht moeten worden vinden we pure waanzin”, zegt een woeste Grootentraast.

„Een peuter weet zelfs dat een kip die dood en geruimd is geen ei meer kan leggen. Het nieuwe onderzoek is ambtenarij ten top: onnodig kostenverhogend en tijdrovend! De NVWA werkt teveel volgens protocollen en te weinig volgens het gezond boerenlogica.” Bovendien kost het onderzoek hun zo’n 400 euro.

‘Na 5,5 dag pas uitslag binnen’

De leghennenhoudster baalt er bovendien van dat ze de uitslag van het onderzoek van de eieren pas na 5,5 dagen pas binnenkwam. „Donderdag 27 juli om 8.45 uur zijn de eieren bij ons opgehaald en dinsdagmiddag 1 augustus om 17.20 uur ontvingen we de uitslag pas. Die onduidelijkheid en onzekere tijd, hakt erin! In zo’n crisissituatie als deze moet de NVWA sneller schakelen , bijvoorbeeld door eerder op te schalen in het aantal gecertificeerde laboratoria, zodat we de uitslag eerder hadden ontvangen.”

In totaal zijn er 500.000 eieren van de familie vernietigd waarvan circa 120.000 schone eieren. „Dood en dood zonde”, zegt ze. De totale schade voor ons bedraagt zo’n 150.000 euro. „We missen nu al ongeveer 50.000 euro aan eiergeld. Het ruimen van de hennen en de eieren kostte ons zo’n 23.000 euro. Daarbovenop komen nog de schoonmaakkosten en de gemiste inkomsten door de langere leegstand”, rekent Grootentraast voor. De familie ontvangt normaal gesproken in februari pas weer nieuwe hennen in alle drie stallen. De  hennen in stal 1 zijn nu 63 weken. Die leeftijd zouden de hennen in stal 2 en 3 nu ook hebben als ze niet geruimd waren.

Andere norm in EU

De pluimveehoudster vindt het ook vreemd dat de maximaal toelaatbare norm van fipronil in eieren in Nederland 0,005 mg/kg is, terwijl de Europese grenswaarde – die vastgelegd is door de Europese Commissie – 0,72 mg/kg bedraagt. „Dat is meten met twee maten in één Europese Unie. België hanteert bijvoorbeeld wel een maximale grenswaarde van 0,72 mg/kg.”

„Een waakhond is prima, systematische aanpak ook, maar op bedrijfsniveau ontbreekt elke vorm van nuchterheid, inlevingsvermogen en boerenlogica en wordt de plank volledig misgeslagen. Er wordt vanuit wantrouwen gehandeld; laten ze achteraf controleren en wat steekproeven doen, maar niet vooraf alles onnodig lang op slot laten zitten met alle extra economische schade tot gevolg”, stelt Grootentraast.

De Overijsselse pluimveehoudster uitte haar ongenoegen ook in een brief aan Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen, die hier direct gehoor aangaf. Hij verzekerde met dat Jaco Geurts (woordvoerder CDA) hier veel aandacht voor deze kwestie zal vragen. De NVWA was dinsdagmiddag 8 augustus niet bereikbaar voor commentaar.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal