Pluimveeweb: Praktische adviezen fipronil

14-08-2017

Sectorpartijen en experts werken samen om zoveel mogelijk informatie over fipronil te verzamelen en te vertalen naar praktische adviezen voor pluimveehouders en adviseurs om kippen en bedrijven zo snel mogelijk vrij te krijgen van fipronil. De site wordt continu up-to-date gehouden.

Ruth Bouwstra, manager pluimvee GD, coördineert de samenwerking van de sectorpartijen en experts.

Actuele kennis
Het team werkt intensief samen met dierenartsen in het veld, onder ander via Veterinaire Monitoring Pluimvee (VMP) waar practici actuele kennis uitwisselen. Een aantal practici levert daarnaast een actieve bijdrage aan lopende onderzoeken. Op deze manieren wordt de relevante informatie centraal verzameld. De site is gevuld met de huidige beschikbare kennis. De adviezen worden up-to-date gehouden dus houd de site in de gaten.

Wat is fipronil?
Guillaume Counotte, toxicoloog geeft tekst en uitleg: „Fipronil is chemisch gezien een fenylpyrazol insecticide dat een toelating heeft voor het doden van vlooien bij huisdieren, mijten en teken. Het wordt ook gebruikt voor het ontsmetten van zaden in de akkerbouw. Het mag niet worden gebruikt bij dieren die in de voedselketen kunnen komen of waarvan producten bestemd zijn voor voedsel (eieren).”

Fipronil is erg vetoplosbaar: het lost ongeveer 10.000 keer beter in vet op dan in water. Bij opname (door de bek of door de huid) wordt het grootste deel (meer dan 50 procent) uitgescheiden via de mest bij kippen. Via de lever wordt fipronil omgezet in de metaboliet fipronil-sulfon: dit is net zo actief (misschien zelfs actiever) als fipronil zelf. De halfwaardetijd (de tijd waarin de helft van fipronil in het lichaam van de kip wordt afgebroken) wordt geschat op acht dagen. Als je de concentratie van fipronil in het ei vergelijkt met de concentratie in buikvet dan kan er tot tweemaal zoveel fipronil in ei zitten.

Wel doen - niet doen
Op de site vind u een tabel met adviezen wat wel te doen en wat niet te doen. Elk advies bevat een achterliggende pagina met uitgebreide informatie.

De kolom ‘Wel doen’ bevat nu de volgende items:

  • Kippen ruien en de stal droog schoonmaken en ontsmetten
  • Besmette stallen droog reinigen en indien mogelijk desinfecteren
  • Uitloop bemonsteren.

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar effectieve manieren om stallen op een verantwoorde wijze schoon te krijgen van fipronil. Fipronil is niet gemakkelijk onschadelijk te maken.

Bekijk hier de site met de uitgebreide adviezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via cdpluimvee@gddiergezondheid.nl of 0900-1770 (optie 4).
 

Tekst:Monique van Loon / GD

 
 

Inloggen op de ledenportal