Pluimveeweb: Belgische FAVV communiceert anders over fipronil dan NVWA

10-08-2017

De FAVV – de Belgische tegenhanger van de NVWA – communiceert anders over fipronil dan de NVWA. Zo maakte de FAVV alleen de eicodes van de bedrijven bekend waarbij de fipronilwaarde mogelijk hoger was dan 0,72 mg/kg. Dit gebeurde als voorzorgsmaatregel na een probleem met de geleverde analyses door een laboratorium. Terwijl de NVWA alle eicodes bekend maakte van bedrijven waarbij de waarde boven de 0,005 mg/kg lag.

Volgens veel pluimveehouders heeft de NVWA door manier van communiceren in Nederland en Duitsland onnodig paniek gezaaid onder consumenten. De pluimveehouders vinden aanpak van de Belgische FAVV beter.

De maatregelen die het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) neemt komen overeen met de aanpak van de NVWA en zijn als volgt. „Wanneer een gehalte aan fipronil tussen 0,005 mg/kg en 0,72 mg/kg gevonden wordt, dan worden de eieren vernietigd in alle stadia van de keten, dus ook in de winkels”, zegt Katrien Beullens van het FAVV.

„Bij een overschrijding van de acute toxicologische waarde van 0,72 mg/kg worden de eieren niet enkel vernietigd in alle stadia van de keten, maar worden ze ook teruggeroepen van bij de consumenten.”

Norm hetzelfde

„Voor eieren is er een eerste limiet van 0,005 mg/kg vastgelegd. Dit is de zogenaamde maximale residulimiet (MRL). Aangezien fipronil niet mag gebruikt worden bij pluimvee, is dit de limiet die gebruikt wordt om eieren uit de handel te nemen en te vernietigen”, legt Beullens uit. Dat is een hoeveelheid fipronil die je, je hele leven elke dag kunt binnenkrijgen zonder risico voor de gezondheid.

„Daarnaast is er een acute risicowaarde van 0,72 mg/kg vastgelegd. Een Europese risico-evaluatie geeft aan dat er boven deze waarde een mogelijk gezondheidsrisico bestaat. Daarom worden eieren die fipronil bevatten teruggeroepen bij de consument”, vertelt Beullens.

De norm voor pluimveehouders in België is hetzelfde als in Nederland. Dit werd in de Belgische media, het Algemeen Dagblad en ook door Pluimveeweb verkeerd naar buiten gebracht, maar betreft ook 0,005 mg/kg.

Overdreven streng

Nederlandse toxicologen vinden het overdreven streng en onbegrijpelijk dat de NVWA in Nederland miljoenen eieren uit de supermarkten liet terugroepen. „Niemand eet 80 jaar lang dagelijks deze eieren”, zegt Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Utrecht. „De economische schade is enorm. Kijk alleen al naar alle Nederlandse eieren die in Duitsland uit de supermarkten zijn gehaald”, zegt Van den Berg tegen het Algemeen Dagblad.

Een andere aanpak is volgens hem logischer. „In een tijdelijke situatie als deze crisis zou je een hogere norm moeten hanteren in plaats van de norm voor levenslange blootstelling.” Een norm van 0,72 mg/kg vindt hij echter te ver gaan omdat kinderen – die minder lichaamsgewicht hebben dan volwassenen – daar mogelijk klachten door krijgen. Fipronil kan tijdelijke schade veroorzaken aan de hersenfuncties, nieren, lever en schildklier. Een waarde van 0,05 mg/kg – tien keer zo hoog als de huidige waarde – zou acceptabel zijn, volgens Van den Berg.

Ook andere wetenschappers en toxicologen zijn het eens met Van den Berg. „Er is geen gevaar voor de volksgezondheid geweest. Je moet vele duizenden eieren eten voordat het echt schadelijk voor je is”, zegt voedingswetenschapper Martijn Katan tegen de NOS. „De stof fipronil komt in een hele kleine hoeveelheid in eieren voor. Ook als je de afgelopen maanden vier eieren per dag hebt gegeten, is het niet schadelijk.”

België

De afgelopen week werden tientallen pluimveebedrijven in België geblokkeerd in het kader van het onderzoek naar fipronil. Deze bedrijven blijven geblokkeerd in afwachting van de analyseresultaten. Maandag 7 augustus maakte de FAVV bekend dat er nog 51 pluimveebedrijven geblokkeerd waren waarvan 22 leghennenbedrijven. Sinds maandag 7 augustus kwam de FAVV nog niet met een nieuwe update hierover.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal